Skip links

InsightSofa Enterprise

InsightSofa Account Experience

InsightSofa Account Experience se zaměřuje na vytváření hlubokých a dlouhodobých vztahů s firemními klienty. To vyžaduje důkladné porozumění specifickým potřebám a očekáváním firemních zákazníků. Nejen jednotlivců. InsightSofa nyní přichází hned se dvěma novými moduly. Account Experience V B2B nejde primárně o spokojenost jednotlivých zaměstnanců, ale o sledování celkové spokojenosti firmy, která s vámi obchoduje. Monitorování trendů spokojenosti, sbírání námětů ke zlepšení spolupráce, a také dohledem nad řešením všech stížností a zákaznických přání. InsightSofa Account Experience poskytne všechny tyto informace na jedné, velmi přehledné stránce. Internal Account Experience Máte pobočkovou síť? Sledujte trendy spokojenosti podle vašich poboček. Zjistěte v čem je která nejsilnější a nejslabší. Kde si co zákazníci přejí vylepšit. Včetně vašich zaměstnanců na pobočkách. Přenášejte "best-practises" z jedné na druhou a ovládněte tak celý trh. InsightSofa Internal Account Experience vám v tom srozumitelně a jasně pomůže. #InsightSofa #CustomerExperience #LeadingPlatform

Představujeme zbrusu nové Account Experience

Podnikáte-li v oboru B2B, pak měření spokojenosti Account Experience poskytuje širší pohled na celkový stav zákaznického zážitku (firmy). Místo toho, aby se zaměřovalo pouze na jednotlivé názory jednotlivých respondentů, bere v potaz názory a zkušenosti všech klíčových zákazníků z dané firmy. To Vám poskytuje mnohem přesnější obraz o tom, jak jsou Vaši zákazníci spokojeni, co je trápí, nebo naopak proč Vaše služby nebo produkty používají. Nový modul Account Experience rovněž umožňuje sledování trendů, notifikace na růsty a poklesy spokojenosti firem a jejich přidělování správným odpovědným osobám. Využijte jeho síly ke zvýšení vztahu s vašimi zákazníky a k dosažení trvalého růstu. Nový modul v beta verzi spouštíme v průběhu srpna. Objednávky přijímáme již nyní.

Jak získat více pozitivních recenzí na Vaši firmu?

InsightSofa, jako nástroj na řízení spokojenosti, naprosto dobře ví, kteří zákazníci jsou velmi spokojení a kteří nikoli. Využijte toho, a přesměrujte pouze ty spokojené na stránky s recenzemi třetích stran (Google, Firmy.cz, apod.). Pomocí pokročilé filtrace InsightSofa si můžete nadefinovat přesnou skladbu zákazníků, kteří budou o recenzi požádání, a pak jen sledovat, jak Vám pozitivní recenze přibývají. #iloveinsightsofa

Automatizace zpětné vazby během celé zákaznické cesty

Měření Customer Experience v průběhu celé zákaznické cesty je klíčové. Ne vždy však po této cestě zákazník provede nějakou interakci, která by se mohla považovat za spouštěč zpětné vazby. Pomocí nové, a dlouho očekávané, funkce InsightSofa nyní můžete nastavit spouštěč zpětné vazby zcela automaticky. Podle předem definovaných pravidel, pro každého zákazníka. Tímto krokem výrazně zpřesňujeme celkovou spokojenost zákazníka, a Vám dáváme nový nástroj, jak Váš vztah se zákazníky ještě více posílit. Tato funkce je nyní dostupná všem uživatelům InsightSofa.

Mnohem snazší integrace systémů s novým InsightSofa mapováním a překladem polí

Aby InsightSofa mohla bezproblémově fungovat, měla by se propojit s jedním z vašich současných systémů. Toto propojení se často muselo dělat na míru a často mají tyto dva systémy zcela jinak uspořádané pole. S novým mapováním a překladem polí se tato integrace o mnoho zlehčuje. Jednoduše, zašlete nám pole přesně tak, jak je máte, a v InsightSofa snadno nastavte, jak se integrace má pospojovat a v případě potřeby pole „přeložit“ na srozumitelné hodnoty. Těšíme se na další, snadné a rychlé, integrace. Můžete to být třeba Vy! Ozvěte se nám pro více informací.

Nastavení a používání cílů

Představujeme zbrusu novou funkci pro stanovení a správu cílů zákaznické zkušenosti. Jak moc důležité je měřit spokojenost a zkušenost zákazníků všichni víme. Jak ale jde něco měřit a vyhodnocovat, aniž bychom měli stanovený cíl, kam se chceme dostat. InsightSofa nyní představuje perfektní nástroj, jak vhodné cíle identifikovat, nastavit a pečlivě 24/7 hlídat. Cíle je možné nastavit pro jednotlivé zaměstnance nebo skupiny, ale také pro určité produkty nebo poskytované služby. A jak jste u InsightSofa zvyklí, nic nenechá náhodě. V průběhu celého monitorování cíle Vás informuje, zda se blížíte k plnění. A pokud ne, včas Vám ukáže, v čem máte přidat. Vyzkoušejte InsightSofa cíle a dostaňte růst Vaši firmy plně pod kontrolu.

Zjednodušená práce s InsightSofa a přehlednější data

V případě detailní práce s Customer Experience se snadno může stát, že filtrace a pohledy na data mohou být nepřehledné. Navíc každý pracovník ve Vaší organizaci potřebuje ke své práci jiná data. Využijte nového nastavení, kde si pro každou skupinu uživatelů můžete omezit, jak filtry uvidí a jak budou moci na data nahlížet. Cílem je mnohem snažší a přehlednější zobrazení pro všechny ve vaší firmě. Zjistěte, jak může InsightSofa pomoci i Vaší organizaci. Ozvěte se nám a naplánujme podrobné představení.

Dodatečné výzvy k doplnění zpětných vazeb

Máte zákazníky, na kterých Vám skutečně záleží? Nastavte si u nich automatickou výzvu k doplnění průzkumu. Pokud takový zákazník je nespokojený, ale zapomene upřesnit důležitou věc, InsightSofa se na ni zeptá zcela automaticky a doplní tak zpětnou vazbu. Vy se pak můžete zákazníkovi mnohem lépe věnovat, a jeho problém vyřešit. Zjistěte, jak může InsightSofa pomoci i Vaší organizaci. Ozvěte se nám a naplánujme podrobné představení.

Eskalace retence a upozornění

Základem práce s Customer Experience je řešení stížností Vašich zákazníků. S novou funkcí InsightSofa nyní máte o řešení ještě větší přehled. Pokud se z jakéhokoli důvodu na některého zákazníka zapomene, InsightSofa Vás o tom sama upozorní. Pokud Váš člověk není schopen problém vyřešit včas, případ se automaticky deleguje na jiného, v této problematice zkušenějšího, kolegu. Jednoduše, celá Vaše organizace bude soustavně tlačena do toho, stát se lepší. Zjistěte, jak může InsightSofa pomoci i Vaší organizaci. Ozvěte se nám a naplánujme podrobné představení.

Monetizace plně integrovaná do měření zákaznické spokojenosti

Prozkoumejte novou funkci Monetizace NPS v InsightSofa. Spojením metodiky NPS a finančních dat zákazníků dostáváte do ruky velmi silný nástroj k utváření a směrování vašeho byznysu. Pomocí Monetizace NPS opustíte prostou aritmetiku v zobrazování výsledků zkušenosti Vašich zákazníků a přidáte tomu zcela nový rozměr. Pomůže Vám jasně určit, se kterými oblastmi máte začít tak, aby dopad Vašich rozhodnutí měl co nejrychlejší a nejvyšší vliv na zvýšení obratu (potažmo zisku) vaší firmy. Kontaktujte nás pro nezávaznou schůzku a ukázku řešení.