Skip links

InsightSofa Account Experience

InsightSofa Account Experience se zaměřuje na vytváření hlubokých a dlouhodobých vztahů s firemními klienty. To vyžaduje důkladné porozumění specifickým potřebám a očekáváním firemních zákazníků. Nejen jednotlivců. InsightSofa nyní přichází hned se dvěma novými moduly.

Account Experience

V B2B nejde primárně o spokojenost jednotlivých zaměstnanců, ale o sledování celkové spokojenosti firmy, která s vámi obchoduje. Monitorování trendů spokojenosti, sbírání námětů ke zlepšení spolupráce, a také dohledem nad řešením všech stížností a zákaznických přání. InsightSofa Account Experience poskytne všechny tyto informace na jedné, velmi přehledné stránce.

Internal Account Experience

Máte pobočkovou síť? Sledujte trendy spokojenosti podle vašich poboček. Zjistěte v čem je která nejsilnější a nejslabší. Kde si co zákazníci přejí vylepšit. Včetně vašich zaměstnanců na pobočkách. Přenášejte „best-practises“ z jedné na druhou a ovládněte tak celý trh. InsightSofa Internal Account Experience vám v tom srozumitelně a jasně pomůže.

#InsightSofa #CustomerExperience #LeadingPlatform