Skip links

Odvětví >>

Retailové obchody

Prozkoumejte jak může InsightSofa pomoci retailovým obchodům.
Chci vědět víc
websight preview

Identifikace trendů a inovace, lepší personalizace a zvýšená loajalita zákazníků.

Group 1134

Zlepšená zákaznická spokojenost

Zjišťování spokojenosti a zkušenosti klientů umožňuje obchodům lépe porozumět jejich potřebám, preferencím a očekáváním. Díky InsightSofa lze získat strukturovanou zpětnou vazbu od klientů a identifikovat oblasti, ve kterých je třeba zlepšit. Tím se zvyšuje celková spokojenost zákazníků a vytváří se pozitivní zákaznický zážitek.

Lepší personalizace nabídky

Díky zjišťování zkušeností a preferencí klientů mohou retail obchody lépe personalizovat svou nabídku. InsightSofa umožňuje shromažďování a analýzu dat o chování a preferencích zákazníků. Na základě těchto informací mohou obchody nabízet cílené produkty, doporučení a marketingové akce, které lépe odpovídají individuálním potřebám zákazníků.
Group 1197

Dokonalé a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Group 1030
Mask Group 28 1
Group 1319 1

Identifikace trendů a inovace

Zjišťování zkušeností a spokojenosti klientů umožňuje obchodům identifikovat aktuální trendy a předvídat budoucí potřeby zákazníků. S pomocí InsightSofa mohou obchody analyzovat data a identifikovat vzorce a chování zákazníků. Tato informace pak může sloužit jako podklad pro inovace produktů, služeb a marketingových strategií, čímž obchodům pomáhá udržovat konkurenceschopnost a předcházet budoucím změnám na trhu.

Zvýšená loajalita zákazníků

Díky zjišťování spokojenosti a zkušenosti klientů mohou obchody lépe porozumět jejich očekáváním a zajišťovat lepší zákaznický zážitek. Spokojení zákazníci mají tendenci být loajální a opakovaně se vracet do obchodu. Kvalitní zákaznický zážitek zvyšuje šance na dlouhodobou spolupráci a doporučení obchodu dalším potenciálním zákazníkům.
Group 902

Zvýšená konkurenceschopnost

Zjišťování zkušeností a spokojenosti klientů umožňuje retail obchodům zlepšit své služby, nabídku a celkovou zákaznickou zkušenost. To vede k větší konkurenceschopnosti na trhu, protože obchody, které skutečně rozumí svým zákazníkům a nabízejí jim přizpůsobené řešení, mají větší šanci přilákat nové zákazníky a udržet si stávající.
Group 690

Získejte nástroj pro kompletní
měření zákaznické zkušenosti.