Skip links

Odvětví >>

Firmy poskytující služby

Prozkoumejte jak může InsightSofa pomoci služby poskytujícím firmám.
Chci vědět víc

Zlepšení procesů, hodnocení výkonu, personalizace a přizpůsobení a mnohem vyšší zákaznické loajalita.

Sběr a analýza dat

InsightSofa umožňuje firmám systematicky sbírat zpětnou vazbu od zákazníků a analyzovat ji. To může zahrnovat hodnocení, recenze, dotazníky a další formy zpětné vazby. S pomocí tohoto softwaru mohou firmy získat hlubší pochopení zákaznických potřeb, preferencí a připomínek.

Monitorování v reálném čase

InsightSofa umožňuje firmám sledovat zpětnou vazbu v reálném čase. To umožňuje okamžitou reakci na problémy a příležitosti, což je zvláště důležité v případě negativních zkušeností zákazníků. Firmy mohou rychle identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení, a přijmout opatření ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Dokonalé a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Hodnocení výkonu

InsightSofa poskytuje měřitelná data o výkonu v oblasti zákaznického servisu a spokojenosti. To umožňuje sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a porovnávat své výsledky s cíli a srovnatelnými podniky v odvětví. Tímto způsobem můžete identifikovat oblasti, ve kterých se výkon zlepšuje, a stanovit si cíle pro další zlepšení.

Personalizace a přizpůsobení

InsightSofa pomáhá lépe porozumět jednotlivým zákazníkům a jejich preferencím. Na základě dat zákaznické zkušenosti můžete lépe personalizovat své služby, nabídky a komunikaci. Tímto způsobem poskytujete zákazníkům přizpůsobené zážitky a zlepšujete jejich celkovou spokojenost.

Zlepšení procesů

InsightSofa identifikuje slabá místa ve firmě a pomáhá zlepšit procesy. Na základě analýzy dat identifikujete opakující se problémy, dlouhé časy odezvy nebo neefektivní postupy. Na základě těchto informací provádíte změny a inovace ve svých procesech s cílem zvýšit efektivitu a zákaznickou spokojenost.

Získejte nástroj pro kompletní
měření zákaznické zkušenosti.