Skip links

Pozice >>

Obchodní manažer

Vytvářejte silnější vazbu se zákazníky, zlepšete ziskovost a celkově posilte postavení firmy na trhu.

Chci vědět víc
websight preview

InsightSofa pomáhá obchodním ředitelům vytvořit silnější vazbu se zákazníky, zlepšit ziskovost a celkově posílit postavení firmy na trhu.

Práce s InsightSofa může být pro obchodního ředitele velmi prospěšná, protože poskytuje užitečné informace pro zlepšení celkové zákaznické zkušenosti.
Group 1134

Lepší pochopení zákazníků

InsightSofa umožňuje sledovat a analyzovat chování zákazníků, jejich nákupní zvyklosti, preference a názory. Tato data pomáhají obchodnímu řediteli lépe pochopit potřeby a očekávání zákazníků, což umožňuje lépe cílit a přizpůsobit nabídku a marketingové strategie.

Lepší konkurenční pozice

Práce s InsightSofa vám umožní srovnávat svou zákaznickou zkušenost s konkurencí. To vám poskytuje informace o tom, co děláte správně a co můžete vylepšit, aby vaše firma byla konkurenceschopnější.
Group 1197

Dokonalé a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Group 1030
Mask Group 28 1
Group 1319 1

Podpora rozhodování na základě dat

InsightSofa generuje velké množství dat o zákaznících a jejich chování. Tyto informace mohou pomoci obchodnímu řediteli lépe porozumět trhu a podpořit rozhodování na základě datově podložených informací.

Snížení odchodu zákazníků

Analytika a zpětná vazba od zákazníků, které InsightSofa poskytuje, mohou odhalit důvody, proč někteří zákazníci opouštějí vaši firmu. Tímto způsobem můžete přijmout opatření ke snížení odchodu zákazníků a zvýšení jejich retence.
Group 902

Zlepšení zákaznických služeb

InsightSofa umožňuje monitorovat interakce zákazníků s vaší firmou, včetně komunikace, podání stížností a řešení problémů. To umožňuje identifikovat slabá místa ve vašem zákaznickém servisu a umožňuje okamžitě reagovat na stížnosti nebo problémy zákazníků, čímž se zvyšuje jejich spokojenost – ochota znovu nakoupit.

Zvýšení zákaznické loajality

Spokojení zákazníci jsou více pravděpodobní, že se stanou věrnými zákazníky a že vám budou dlouhodobě zůstávat věrní. S pomocí customer experience software můžete identifikovat faktory, které ovlivňují zákaznickou loajalitu a pracovat na jejich zlepšení.
Group 1321

Vylepšení produktů a služeb

Zpětná vazba zákazníků prostřednictvím InsightSofa může vést k vylepšení produktů a služeb vaší firmy. Tímto způsobem můžete lépe vyhovět potřebám zákazníků a získat konkurenční výhodu.
Group 690

Získejte nástroj pro kompletní
měření zákaznické zkušenosti.