Skip links

Experience Management >>

Customer Experience

Zákaznická zkušenost je celkový dojem, který zákazník získává v průběhu interakce se společností.
Chci vědět víc

Co je Customer Experience (CX)?

Zákaznická zkušenost (Customer Experience – CX) je celkový dojem, který zákazník získává v průběhu interakce se společností. Zahrnuje veškeré doteky, body styku a interakce, které zákazník má s produkty, službami, zaměstnanci a procesy dané společnosti.
CX se týká emocí, vnímání a očekávání zákazníka během celého procesu nákupu a interakce se společností. Zahrnuje prvky jako kvalita produktů, dostupnost, komunikace, vstřícnost zaměstnanců, jednoduchost použití, rychlost dodání a celkový dojem z poskytovaného řešení.
Group 907

Porozumění potřebám zákazníků:

Měření CX umožňuje firmám lépe porozumět potřebám, očekáváním a preferencím svých zákazníků. Získávání zpětné vazby od zákazníků pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých je třeba zlepšit produkty, služby nebo procesy, a lépe se přizpůsobit jejich potřebám.

Posílení konkurenční výhody:

V dnešním konkurenčním prostředí je zákaznická zkušenost často klíčovým faktorem pro úspěch firmy. Měření CX umožňuje firmám identifikovat silné a slabé stránky své zákaznické zkušenosti a zaměřit se na jejich zlepšení. Poskytování vynikající zákaznické zkušenosti může vést k loajalitě zákazníků, pozitivnímu ústnímu šíření a vytvoření konkurenční výhody. Zlepšení zákaznického vztahu: Měření CX umožňuje firmám budovat a udržovat silné vztahy se svými zákazníky. Poskytování kvalitní zákaznické zkušenosti vytváří důvěru, loajalitu a dlouhodobé partnerství. Spokojení zákazníci jsou také ochotnější doporučovat firmu svým známým a přispět k rozvoji jejího podnikání. Zvýšení spokojenosti a retence zákazníků: Zákaznická zkušenost má přímý vliv na spokojenost zákazníků. Měření CX umožňuje identifikovat faktory, které přispívají ke spokojenosti zákazníků, a umožňuje firmám přijímat opatření k jejich zlepšení. Vyšší spokojenost zákazníků vede ke zvýšené retenci, nižší míře odchodu (churn rate) a vyšší příjmové stabilitě. Inovace a konkurenceschopnost: Měření CX podporuje inovace a konkurenceschopnost firmy. Získávání zpětné vazby od zákazníků umožňuje identifikovat nové příležitosti a trendy na trhu. Společnosti, které jsou vnímavé k potřebám zákazníků a pružně reagují na jejich požadavky, mají větší šanci přežít a růst v konkurenčním prostředí.

Zlepšení zákaznického vztahu:

Měření CX umožňuje firmám budovat a udržovat silné vztahy se svými zákazníky. Poskytování kvalitní zákaznické zkušenosti vytváří důvěru, loajalitu a dlouhodobé partnerství. Spokojení zákazníci jsou také ochotnější doporučovat firmu svým známým a přispět k rozvoji jejího podnikání.

Zvýšení spokojenosti a retence zákazníků:

Zákaznická zkušenost má přímý vliv na spokojenost zákazníků. Měření CX umožňuje identifikovat faktory, které přispívají ke spokojenosti zákazníků, a umožňuje firmám přijímat opatření k jejich zlepšení. Vyšší spokojenost zákazníků vede ke zvýšené retenci, nižší míře odchodu (churn rate) a vyšší příjmové stabilitě.

Inovace a konkurenceschopnost:

Měření CX podporuje inovace a konkurenceschopnost firmy. Získávání zpětné vazby od zákazníků umožňuje identifikovat nové příležitosti a trendy na trhu. Společnosti, které jsou vnímavé k potřebám zákazníků a pružně reagují na jejich požadavky, mají větší šanci přežít a růst v konkurenčním prostředí.

Group 690

Získejte nástroj pro kompletní
měření zákaznické zkušenosti.