Skip links

Odvětví >>

Zdravotnictví

Prozkoumejte jak může InsightSofa pomoci ve zdravotnicví.
Chci vědět víc
websight preview

Zlepšená kvalita péče, identifikace problémů a nedostatků, inovace a rozvoj a zvýšená spokojenost pacientů.

Group 1134

Zlepšení kvality péče

Zjišťování spokojenosti a zkušenosti pacientů pomocí InsightSofa umožňuje nemocnicím a lékařským zařízením získat cennou zpětnou vazbu, která je klíčová pro zlepšení kvality poskytované péče. Získané informace a názory pacientů mohou odhalit oblasti, ve kterých je třeba provést změny nebo inovace, a umožnit tak lékařům a zdravotnickému personálu lépe odpovídat na potřeby pacientů.

Zvýšená spokojenost a loajalita pacientů

Aktivní zájem o zjišťování spokojenosti pacientů a jejich zkušeností signalizuje, že nemocnice a lékařská péče dbají na jejich názory a snaží se plnit jejich podněty. Tímto způsobem pacienti cítí, že jsou slyšeni a jejich potřeby jsou brány v potaz. Pokud jsou pacienti spokojeni, je pravděpodobnější, že se budou vracet a doporučovat danou nemocnici ostatním, což vede k vyšší loajalitě a růstu pacientského základny.
Group 1197

Dokonalé a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Group 1030
Mask Group 28 1
Group 1319 1

Identifikace problémů a nedostatků

Zpětná vazba z InsightSofa umožňuje nemocnicím a lékařským zařízením identifikovat problémy a nedostatky ve svých procesech, komunikaci a poskytované péči. Může pomoci odhalit příčiny opakovaných stížností, nedorozumění nebo nedostatečného informování pacientů. Tímto způsobem se mohou včas přijmout opatření k nápravě a zlepšení těchto oblastí, což zvyšuje celkovou kvalitu a bezpečnost péče.

Inovace a rozvoj služeb

Získaná data od pacientů z InsightSofa mohou sloužit jako zdroj inspirace pro inovace a rozvoj nových služeb a programů. Pacienti mohou přinést nové perspektivy a potřeby, které nemocnice a lékařská zařízení mohou využít k poskytování lepších a více přizpůsobených služeb. Tímto způsobem se mohou rozšiřovat nabízené možnosti péče a zlepšovat celkový pacientský zážitek.
Group 902

Transparentnost a důvěra

Zjišťování spokojenosti a zkušenosti pacientů ukazuje otevřenost a transparentnost nemocnice a lékařské péče. To pomáhá budovat důvěru mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče. Když pacienti vidí, že se jim důvěřuje a jejich názory jsou brány vážně, jsou spíše ochotni se otevřeně podělit o své zkušenosti a spolupracovat na zlepšování péče jako partneři.
Group 690

Získejte nástroj pro kompletní
měření zákaznické zkušenosti.