Skip links

Pozice >>

Poprodejní manažér

Customer experience zaměřená na poprodejní služby.

Chci vědět víc

InsightSofa umožňuje poskytovat vysokou úroveň zákaznické péče, identifikovat příležitosti pro zlepšení a optimalizovat postupy, což vede ke zvýšení spokojenosti zákazníků a dlouhodobému úspěchu firmy.

Sledování spokojenosti zákazníků

InsightSofa umožňuje after-sales managerovi sledovat spokojenost zákazníků po provedení nákupu nebo zakoupení produktu. Sledování zpětné vazby a recenzí zákazníků umožňuje identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a poskytuje cenné informace o tom, jaký dopad mají akce a služby na spokojenost zákazníků.

Řešení stížností a problémů

InsightSofa umožňuje rychle identifikovat stížnosti a problémy zákazníků a okamžitě na ně reagovat. After-sales manager může využít tento software k evidenci a sledování stížností, a tím zajistit rychlé a účinné řešení problémů, což zvyšuje zákaznickou důvěru ve firmu.

Dokonalé a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Personalizovaná péče a podpora

InsightSofa poskytuje informace o individuálních potřebách a preferencích zákazníků, což umožňuje after-sales manažerovi nabízet personalizovanou péči a podporu. Tímto způsobem může efektivněji reagovat na zákaznické požadavky a zvýšit jejich spokojenost s firmou.

Identifikace příležitostí pro cross-selling a upselling

Data z InsightSofa mohou pomoci after-sales managerovi identifikovat příležitosti pro prodej dalších produktů nebo služeb zákazníkům. Na základě analýz může navrhovat relevantní nabídky, které přispívají k růstu tržeb a zvýšení hodnoty pro zákazníky.

Hodnocení úspěšnosti programů a akcí

InsightSofa umožňuje after-sales managerovi měřit úspěšnost různých after-sales programů a akcí. Na základě těchto dat může hodnotit, jaké programy fungují nejlépe a které je třeba přizpůsobit nebo přepracovat.

Získejte nástroj pro kompletní
měření zákaznické zkušenosti.