Skip links

Mnohem snazší integrace systémů s novým InsightSofa mapováním a překladem polí

Aby InsightSofa mohla bezproblémově fungovat, měla by se propojit s jedním z vašich současných systémů. Toto propojení se často muselo dělat na míru a často mají tyto dva systémy zcela jinak uspořádané pole. S novým mapováním a překladem polí se tato integrace o mnoho zlehčuje. Jednoduše, zašlete nám pole přesně tak, jak je máte, a v InsightSofa snadno nastavte, jak se integrace má pospojovat a v případě potřeby pole „přeložit“ na srozumitelné hodnoty.

Těšíme se na další, snadné a rychlé, integrace. Můžete to být třeba Vy! Ozvěte se nám pro více informací.