Skip links

Pozice >>

HR Manažer

Zlepšete pracovní klima, nastartujte inovace a produktivitu a podpořte růst firmy.

Chci vědět víc

InsightSofa pomáhá získat hlubší porozumění potřebám zaměstnanců, zlepšit pracovní klima a produktivitu, a tím podpořit růst a úspěch firmy. InsightSofa umožňuje lépe reagovat na potřeby zaměstnanců a posiluje úlohu HR oddělení jako strategického partnera v organizaci.

Zlepšení angažovanosti zaměstnanců

InsightSofa umožňuje sledovat úroveň angažovanosti zaměstnanců a identifikovat klíčové faktory, které ji ovlivňují. Na základě těchto informací může HR manager navrhnout strategie a programy, které podporují vyšší míru angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců.

Sledování a řešení problémů zaměstnanců

InsightSofa poskytuje platformu, na které zaměstnanci mohou sdílet své názory, stížnosti a návrhy. HR manager může rychle identifikovat problémy a reagovat na ně, což umožňuje vyřešit problémy a zlepšit pracovní prostředí.

Dokonalé a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Personalizace rozvoje zaměstnanců

Díky datům z InsightSofa může HR manager lépe pochopit potřeby jednotlivých zaměstnanců a nabídnout jim personalizované rozvojové plány. To zvyšuje motivaci zaměstnanců a pomáhá jim rozvíjet své dovednosti a kariéru.

Měření účinnosti HR programů a iniciativ

InsightSofa poskytuje analytické nástroje, které umožňují HR managerovi sledovat účinnost různých HR programů a iniciativ. Tímto způsobem může posoudit, které programy fungují nejlépe a které je třeba upravit nebo nahradit.

Zvýšení retence zaměstnanců

Díky InsightSofa může HR manager identifikovat faktory, které ovlivňují retenci zaměstnanců. S pomocí těchto informací může vyvinout strategie a programy zaměřené na udržení klíčových zaměstnanců v organizaci.

Získejte nástroj pro kompletní
měření zákaznické zkušenosti.