Skip links

Návratnost investice

Spočítejte si názornou návratnost investice do InsightSofa,
založenou na celosvětově uznávaném výzkumu.

Kalkulátor návratnosti investic (ROI)

Obrat firmy:

Obrat firmy za poslední rok (v Kč)

Počet průzkumů:

Odhad celkového počtu dotazování za 1 měsíc

Změna spokojenosti zákazníků o NPS

Pomocí posuvníku odhadněte zlepšení spokojenosti Vašich zákazníků o určitý počet NPS

Výsledek (ROI)

Návratnost investice

měsíce

Pokrývá veškeré náklady na implementaci

Nárůst obratu za rok

Odhad dle zvolených parametrů
lseFull
Data a poskytnuté odhady v tomto kalulátoru jsou založeny na studii provedené univerzitou The London School of Economics and Political Science. Vychází z průzkumu ověřeném na více jak 1 000 firmách pracujících s metrikou Net Promoter Score.
Group 690

Připraveni? Vyberte si vhodný nástroj

Group 66

Online dotazování

Automatické průzkumy spokojenosti pomocí e-mailových dotazníků poskytují podrobná data o zákaznické zkušenosti.
To mě zajímá
Group 67t

Terminály a kiosky

Sběr spokojenosti zákazníků či zaměstnanců na pobočkách a v prostorách firmy umožňují terminály a kiosky OneTouch.
To mě zajímá
Group 65

Jednorázové průzkumy

Rychlé a cenově efektivní jednorázové zjištění spokojenosti zákazníků či zaměstnanců, a jejich námětů ke zlepšení
To mě zajímá