Skip links
InsightSofa Now™

Jednorázové průzkumy

Poznejte své silné a slabé stránky pohledem zákazníků. Téměř ihned.

Rychlý průzkum s podrobnými výsledky dle metodiky Net Promoter Score.

Doručení výsledků zákaznické zkušenosti do 2 týdnů od zadání

InsightSofa Now™ je vhodným řešením, pokud potřebujete rychlý pohled na spokojenost zákazníků, nebo zaměstanců. Probíhá jednorázově, cca do týdne máte podrobné výsledky. Pokud se rozhodnete průzkumy dělat pravidelně, historická data naleznete v aplikaci a můžete sledovat trendy.
Získat nabídku
Nebo nám rovnou zavolejte: +420 733 533 563

Podrobný náhled na spokojenost
a náměty na zlepšení

Výsledkem služby InsightSofa Now je hluboký pohled do spokojenosti zákazníků. Jejich náměty ke zlepšení, nejslabší a nejsilnější stránky. Včetně segmentace na jednotlivé regiony, služby, produkty, apod.

Získáte kompletní náhled na aktuální spokojenost

Doporučení pro rozvoj / opravu

Segmentaci zákazníků (příznivci, pasivní, kritici)

Získat nabídku
Nebo nám rovnou zavolejte: +420 733 533 563

Dokonalá a jednoduchá metodika.
Net Promoter Score

Silné stránky využijte pro marketing. Ve slabých najděte příležitost.

Zobrazení výsledků po produktech, službách, regionech, obchodních zástupcích apod.

Odhalte náměty vašich zákazníků a převeďte je do vašich akčních plánů.

Zpětná vazba výrazně posiluje motivaci personálu k lepším výkonům.

Ověřujte si vaše rozhodnutí téměř v reálném čase a využijte pozitivní vazbu pro váš referenční marketing.

Získat nabídku
Nebo nám rovnou zavolejte: +420 733 533 563

Výsledky doručíme „na klíč“.
S minimální součinností.

InsightSofa Now™ je služba navrhnutá tak, aby Vám ušetřila co nejvíce času. Nechte veškeré starosti na nás a nechte si zpracovat náhled na zkušenosti vašich zákazníků „na klíč“.
Získat nabídku

Jednodušší, než si myslíte.
Zvládneme to i online.

Skutečně vyhrazený projektový
manažer. Od začátku, do konce.

Správná implementace do firmy obnáší porozumění vaší organizaci, procesům uvnitř firmy a stanoveným cílům. V průběhu celé implementace je vám k dispozici vyhrazený projektový manažer, který povede všechny schůzky a obstará bezstarostnou implementaci InsightSofa. Kdykoli se na něj můžete obrátit a řešit s ním aktuální potřeby.

Jasně daný postup
šetří čas na obou stranách.

Máme za sebou mnoho implementací od malých firem, po nadnárodní organizace, působící ve více jak 20 zemích světa. Disponujeme zpracovanými plány pro firmy všech velikostí a náročnosti požadavků.

Úvodní konzultace, seznámení a analýza současného stavu

Definování cílů a projektový plán 

Sestvení struktury dotazování, spouštěcích bodů a bodů dotyku

Vytvoření textace a grafické zpracování řešení

Implementace řešení, propojení s externími systémy

Testovací verze, testování a připomínkování

Školení práce se systémem a se zákaznickou zkušeností

Spuštění ostrého řešení

Minimalizujeme všechny „porodní“ bolesti.
Už jsme si jimi prošli.

Zavést do firmy zákaznicky orientovaný přístup je komplexní činností, ve které můžete narazit na spoustu problémů. Spolehněte se na nás. Problémů jsme viděli mnoho, vyřešili je a nedopustíme, aby nastaly u vás.

Implementaci doručíme „na klíč“.
S minimální součinností.

Od počáteční schůzky až po dohled nad správným během a pracováním se zákaznickou zkušeností. Jsme zde pro Vás. A děláme to rádi.

Novinky o InsightSofa Now™

Zajímavé referenční projekty

Super zoo

Jednorázové průzkumy jsou pro Superzoo skvělým a rychlým zdrojem dat pro aktuální rozhodování. Pomocí InsightSofa Now se dozvídají užitečná data pro svou marketingovou i prodejní činnost.

Linet

Linet je největším výrobcem nemocničních postelí na světě. Pomocí InsigtSofa Now Linet zkoumá zákaznickou zkušenost ve všech zemích na světě, kde firma působí. Výsledky jim pak pomáhají ve vývoji nových produktů, v marketingových i prodejních aktivitách.

Elfetex

Elfetex měří spokojenost svých zákazníků pomocí nástroje InsightSofa Now. Pravidelně (jednou měsíčně) získává spokojenost a zkušenosti svých zákazníků přes všechny touchpointy firmy.

Alza CZ a.s.

Jednorázové průzkumy pro Alza provádíme v InsightSofa Now. Jedná se o rychlé zjištění zákaznické, nebo zaměstnanecké zkušenosti na základě jasně daných pravidel.

Už jen jeden krok k poznání zákazníků

Získejte nástroj pro kompletní měření zákaznické zkušenosti.