Skip links

Uncategorized @cs

monetisation 1

Monetizace plně integrovaná do měření zákaznické spokojenosti

Prozkoumejte novou funkci Monetizace NPS v InsightSofa. Spojením metodiky NPS a finančních dat zákazníků dostáváte do ruky velmi silný nástroj k utváření a směrování vašeho byznysu. Pomocí Monetizace NPS opustíte prostou aritmetiku v zobrazování výsledků zkušenosti Vašich zákazníků a přidáte tomu zcela nový rozměr. Pomůže Vám jasně určit, se kterými oblastmi máte začít tak, aby dopad Vašich rozhodnutí měl co nejrychlejší a nejvyšší vliv na zvýšení obratu (potažmo zisku) vaší firmy. Kontaktujte nás pro nezávaznou schůzku a ukázku řešení.
insightsofa obrazek 2

Aktualizace aplikace InsightSofa (Srpen 2022)

Měření míry otevření emailů Jako dalšího pomocníka pro optimalizaci průzkumů jsme přidali měření míry otevření emailů. Tuto funkci použijete, pokud budete chtít zjistit, kde jsou slabé články Vašich průzkumů – kde odpadává nejvíce respondentů. Patřičný krok pak můžete zlepšit.   Možnost vložení proměnných do dalších polí Nyní můžete vložit dynamické proměnné (jako například jméno, produkt a další položky) nejen do těla emailu, ale také do předmětu, do samotného průzkumu a na další místa.   Možnost přihlásit se za vybrané uživatele Administrátoři se nyní mohou přihlásit za vybraného uživatele pomocí jednoho kliknutí myši. Usnadňuje to nastavování jednotlivých uživatelských účtů a kontrolu viditelnosti správných dat.   Hromadné spravování retenčních případů Byla přidána možnost hromadně spravovat retenční případy. Pokud chcete najednou ukončit (nebo otevřít, změnit status, nebo delegovat) retenční případy, bude se vám to nyní dělat mnohem snadněji.   Monetizace NPS Dostali jsme se z beta testování Monetizace NPS. Pokud chcete řídit zákaznickou zkušenost nejen podle nejčastěji označených hodnot, ale také podle hodnoty Vašich zákazníků, ozvěte se nám pro cenovou nabídku modulu Monetizace NPS.   Možnost zobrazit pouze vybrané otázky Level 1 / Level 2 v závislosti na hodnocení respondenta Nyní můžete zvolit pouze konkrétní Level 1 a Level 2 otázky, které budou zobrazeny respondentovi, a to v závislosti na tom, zda je váš příznivec, pasivní, nebo kritik.   Možnost nahrát více příloh najednou Do modulů WIKI a do modulu Interní retence byla přidána možnost přidat více příloh najednou.     Na co se můžete těšit již brzy? Propracovaný modul cílů K tomu, abyste mohli pohodlně řídit svoji organizaci dle zákaznické zkušenosti, potřebujete stanovit svým zaměstnancům cíle. V novém modulu Cíle bude možné stanovit cíl nejen konkrétním zaměstnancům, ale například i oddělením, produktovým skupinám, apod. Bezdotykové vyplňování terminálů InsightSofa OneTouch Nechte na zákaznících, jestli chtějí svůj feedback zanechat přímo v prodejně pomocí našich terminálů, nebo se rozhodnout průzkum vyplnit zcela bezkontaktně.   QR code průzkumy na obaly produktů Zejména pro výrobní firmy jsme připravili možnost přidat QR kód na obaly jejich výrobků a umožnit tak hlasovat lidem, na které firma nemá přímý přístup. Reporting a zobrazení dat je pak stejné jako v našem Enterprise modulu.
insightsofa obrazek 2

Nová funkce pro komunikaci uvnitř firmy

Nasloucháme vašim názorům, proto jsme dnes spustili novou funkci pro komunikaci uvnitř firmy. Zejména při řešení retenčních požadavků od zákazníků se může stát, že potřebujete participaci jiného kolegy od vás z firmy. Nyní je to možné a vše můžete řešit uvnitř aplikace InsightSofa.