Skip links

Aktualizace aplikace InsightSofa (Srpen 2022)

Měření míry otevření emailů
Jako dalšího pomocníka pro optimalizaci průzkumů jsme přidali měření míry otevření emailů. Tuto funkci použijete, pokud budete chtít zjistit, kde jsou slabé články Vašich průzkumů – kde odpadává nejvíce respondentů. Patřičný krok pak můžete zlepšit.

 

Možnost vložení proměnných do dalších polí
Nyní můžete vložit dynamické proměnné (jako například jméno, produkt a další položky) nejen do těla emailu, ale také do předmětu, do samotného průzkumu a na další místa.

 

Možnost přihlásit se za vybrané uživatele
Administrátoři se nyní mohou přihlásit za vybraného uživatele pomocí jednoho kliknutí myši. Usnadňuje to nastavování jednotlivých uživatelských účtů a kontrolu viditelnosti správných dat.

 

Hromadné spravování retenčních případů
Byla přidána možnost hromadně spravovat retenční případy. Pokud chcete najednou ukončit (nebo otevřít, změnit status, nebo delegovat) retenční případy, bude se vám to nyní dělat mnohem snadněji.

 

Monetizace NPS
Dostali jsme se z beta testování Monetizace NPS. Pokud chcete řídit zákaznickou zkušenost nejen podle nejčastěji označených hodnot, ale také podle hodnoty Vašich zákazníků, ozvěte se nám pro cenovou nabídku modulu Monetizace NPS.

 

Možnost zobrazit pouze vybrané otázky Level 1 / Level 2 v závislosti na hodnocení respondenta
Nyní můžete zvolit pouze konkrétní Level 1 a Level 2 otázky, které budou zobrazeny respondentovi, a to v závislosti na tom, zda je váš příznivec, pasivní, nebo kritik.

 

Možnost nahrát více příloh najednou
Do modulů WIKI a do modulu Interní retence byla přidána možnost přidat více příloh najednou.

 

 

Na co se můžete těšit již brzy?

Propracovaný modul cílů
K tomu, abyste mohli pohodlně řídit svoji organizaci dle zákaznické zkušenosti, potřebujete stanovit svým zaměstnancům cíle. V novém modulu Cíle bude možné stanovit cíl nejen konkrétním zaměstnancům, ale například i oddělením, produktovým skupinám, apod.

Bezdotykové vyplňování terminálů InsightSofa OneTouch
Nechte na zákaznících, jestli chtějí svůj feedback zanechat přímo v prodejně pomocí našich terminálů, nebo se rozhodnout průzkum vyplnit zcela bezkontaktně.

 

QR code průzkumy na obaly produktů
Zejména pro výrobní firmy jsme připravili možnost přidat QR kód na obaly jejich výrobků a umožnit tak hlasovat lidem, na které firma nemá přímý přístup. Reporting a zobrazení dat je pak stejné jako v našem Enterprise modulu.