Skip links

Monetizace plně integrovaná do měření zákaznické spokojenosti

Prozkoumejte novou funkci Monetizace NPS v InsightSofa. Spojením metodiky NPS a finančních dat zákazníků dostáváte do ruky velmi silný nástroj k utváření a směrování vašeho byznysu. Pomocí Monetizace NPS opustíte prostou aritmetiku v zobrazování výsledků zkušenosti Vašich zákazníků a přidáte tomu zcela nový rozměr. Pomůže Vám jasně určit, se kterými oblastmi máte začít tak, aby dopad Vašich rozhodnutí měl co nejrychlejší a nejvyšší vliv na zvýšení obratu (potažmo zisku) vaší firmy. Kontaktujte nás pro nezávaznou schůzku a ukázku řešení.