Skip links

Trendové reporty libovolných otázek průzkumu

InsightSofa nabízí možnost vytvořit si libovolnou strukturu průzkumu s různými otázkami. Pro výsledky každé otázky jsou samozřejmostí podrobné reporty dle všemožných segmentů a nově můžete sledovat i trend všech těchto otázek a odpovědí v čase. To vám dá lepší přehled o tom, co se ve výsledcích průzkumu děje, a která z odpovědí má jaký vývoj. A jak jste v InsightSofa zvyklí. Jedním kliknutím se dostáváte k jasné identifikaci, co je dobře, co je špatně a kde začít opravovat.

Hlavní výhody trendových grafů:

  1. Vizuální prezentace dat: Trendové grafy poskytují vizuální reprezentaci trendů a změn v zákaznickém zážitku. To umožňuje lepší porozumění vývoji zákaznického chování a preferencí.
  2. Identifikace klíčových bodů kontaktu: Trendové grafy umožňují identifikovat klíčové body kontaktu, kde se zákazníci nejčastěji setkávají s problémy nebo překážkami. Tím lze zlepšit specifické aspekty zákaznického zážitku a poskytnout lepší služby.
  3. Srovnání výkonu: Trendové grafy umožňují srovnání výkonu zákaznického zážitku napříč časem. To umožňuje identifikovat zlepšení nebo zhoršení a přijímat opatření na základě dlouhodobého vývoje.

Zjistěte, jak Vám může InsightSofa pomoci ke spokojenějším a profitabilnějším zákazníkům. Ozvěte se, rádi Vám to ukážeme.