Skip links

Zdokonalené reporty Monetizácia NPS

Veľmi výkonné a obľúbené reporty Monetizácia NPS dostali ďalšie vylepšenie. Teraz ukazujú ešte kvalitnejšie a podrobnejšie dáta o tých najhodnotnejších zákazníkoch.