Skip links

Vyberte si zo všetkých hlavných metodík prieskumu zákazníckej skúsenosti

InsightSofa teraz ponúka možnosť využívať všetky hlavné metodiky merania zákazníckej skúsenosti na zber spätnej väzby. Či už chcete získať dôkladné informácie o spokojnosti, lojalite alebo jednoduchosti (ľahkosti) vašich služieb, InsightSofa vám poskytne ľahko zrozumiteľné správy na zlepšenie vašej organizácie. Ide o online prieskumy, terminálové prieskumy a webové prieskumy.

NPS (Net Promoter Score) – spokojnosť a lojalita

CES (Customer Effort Score) – vynaložené úsilie

CSAT (Customer Satisfaction Score) – splnenie očakávaní

Zistite, ako vám InsightSofa môže pomôcť. Kontaktujte nás a dohodnime si podrobné predstavenie.