Skip links

Wybieraj spośród wszystkich głównych metodologii ankiet Customer Experience

InsightSofa oferuje teraz możliwość wykorzystania wszystkich głównych metodologii pomiaru doświadczeń klientów do zbierania informacji zwrotnych. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać dogłębne zrozumienie satysfakcji, lojalności czy prostoty (łatwości) obsługi, InsightSofa zapewni łatwe do zrozumienia raporty, które usprawnią Twoją organizację. Dotyczy to ankiet online, ankiet terminalowych i ankiet internetowych.

NPS (Net Promoter Score) – satysfakcja i lojalność

CES (Customer Effort Score) – podjęte wysiłki

CSAT (Customer Satisfatction Score) – spełnienie oczekiwań

Dowiedz się, jak InsightSofa może Ci pomóc. Skontaktuj się z nami i umówmy się na szczegółową prezentację.