Skip links

Správy o trendoch všetkých otázok prieskumu

InsightSofa ponúka možnosť vytvoriť ľubovoľnú štruktúru prieskumu s rôznymi otázkami. Pre výsledky každej otázky sú k dispozícii podrobné prehľady podľa rôznych segmentov a teraz môžete sledovať trend všetkých týchto otázok a odpovedí v priebehu času. Získate tak lepšiu predstavu o tom, čo sa deje vo výsledkoch prieskumu a ktoré z odpovedí majú aký trend. A ako ste v InsightSofa zvyknutí. Jedným kliknutím získate jasnú identifikáciu toho, čo je správne, čo nie a kde začať s opravou.

Hlavné výhody trendových grafov:

  1. Vizuálna prezentácia údajov: Grafy trendov poskytujú vizuálnu prezentáciu trendov a zmien v zákazníckej skúsenosti. To umožňuje lepšie pochopiť vývoj správania a preferencií zákazníkov.
  2. Identifikácia kľúčových kontaktných bodov: grafy trendov vám umožnia identifikovať kľúčové kontaktné body, kde sa zákazníci najčastejšie stretávajú s problémami alebo prekážkami. To môže zlepšiť špecifické aspekty zákazníckej skúsenosti a poskytnúť lepšie služby.
  3. Porovnanie výkonu: Grafy trendov umožňujú porovnávať výkonnosť zákazníckej skúsenosti v čase. To umožňuje identifikovať zlepšenie alebo zhoršenie a prijať opatrenia na základe dlhodobých trendov.

Zistite, ako vám InsightSofa môže pomôcť stať sa spokojnejším a ziskovejším zákazníkom. Ozvite sa nám, radi vám to ukážeme.