Skip links

Nastavenie a používanie cieľov

Predstavujeme úplne novú funkciu na nastavenie a správu cieľov zákazníckej skúsenosti.

Všetci vieme, aké dôležité je merať spokojnosť a skúsenosti zákazníkov. Ako však môžeme niečo merať a hodnotiť bez toho, aby sme mali stanovený cieľ, kam sa chceme dostať. InsightSofa je teraz dokonalým nástrojom na identifikáciu, nastavenie a podrobné monitorovanie vhodných cieľov 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ciele možno stanoviť pre jednotlivých zamestnancov alebo skupiny, ale aj pre konkrétne produkty alebo služby. A ako ste si už u InsightSofa zvykli, nenecháva nič na náhodu. Počas monitorovania cieľa vás bude informovať o tom, či sa blížite k jeho splneniu. A ak nie, včas vám ukáže, čo treba pridať.

Vyskúšajte ciele InsightSofa a dostaňte rast svojej spoločnosti pod kontrolu.