Skip links

Wyznaczanie i wykorzystywanie celów

Przedstawiamy zupełnie nową funkcję służącą do ustalania celów związanych z doświadczeniem klienta i zarządzania nimi.

Wszyscy wiemy, jak ważne jest mierzenie satysfakcji i doświadczenia klientów. Ale jak możemy coś zmierzyć i ocenić, nie mając ustalonego celu, do którego chcemy dotrzeć? InsightSofa jest teraz idealnym narzędziem do identyfikacji, ustawiania i ścisłego monitorowania odpowiednich celów 24/7.

Cele mogą być ustalane dla poszczególnych pracowników lub grup, ale także dla konkretnych produktów lub usług. Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, InsightSofa nie pozostawia niczego przypadkowi. Dzięki niemu będziesz na bieżąco informowany o tym, czy zbliżasz się do osiągnięcia celu. A jeśli nie, pokaże ci, co dodać w odpowiednim czasie.

Wypróbuj cele InsightSofa i przejmij kontrolę nad rozwojem swojej firmy.