Skip links

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (Maj 2022)

Modul online dotazovania – InsightSofa Enterprise

Nové možnosti filtrovania dát
Do filtrov bola pridaná možnosť filtrovať podľa rozsahov. Na zákaznícku skúsenosť sa teda teraz môžete pozrieť s ešte väčšou presnosťou, než kedy predtým.

Prepínanie medzi grafickým reportom a tabuľkovým
Teraz sa pri prepínaní medzi grafickým a tabuľkovým reportom držia (pamätajú) použité filtre. Prepínať tak môžete veľmi pohodlne tam aj späť.

Update mobilná verzia aplikácie
Mobilná aplikácia je opäť o trochu prehľadnejšia a graficky krajšia.

Zobrazovanie dní v týždni
Oprava chyby, kedy v niektorých reportoch mohol byť týždeň zobrazený od nedele do soboty.

Nový SWOT report
V rámci monetizácie uvádzame nový report zákazníckej skúsenosti „SWOT“. Report vykresľuje SWOTku Vašej firmy (alebo segmentu firmy), a to priamo pohľadom zákazníkov. SWOT report je viditeľný zákazníkom, ktorí majú predplatenú monetizáciu.

Kalkulačka ROI aplikácie
InsightSofa Nová funkcia na webe Insightsofa.com, ktorá ľahko spočíta návratnosť investície do InsightSofa, podľa daných parametrov. Výpočet vychádza z britskej štúdie London School of Economics.

+ drobné úpravy a vylepšenia aplikácie

 

Už čoskoro…

Monetizácia NPS
Štart beta testovanie zákazníckej skúsenosti podľa Monetizácie NPS. Monetizácia NPS je veľmi stručne povedané vykresľovanie zákazníckej skúsenosti pomocou bonity a hodnoty zákazníkov. Pomáha firmám zamerať sa na oblasti, ktoré majú pre fungovanie firmy najväčší význam.

Report analýzy kľúčových slov
Report analyzujúci výskyt určitých slov a sentimentu v otvorených komentároch. Ľahko pomocou neho zistíte, čo sú kľúčové body, ktoré Vaši zákazníci riešia bez toho, aby niekto musel čítať stovky, či tisíce komentárov.