Skip links

Aktualizacja aplikacji InsightSofa (maj 2022 r.)

Moduł ankiet online – InsightSofa Enterprise

Nowe opcje filtrowania danych
Do filtrów dodano opcję filtrowania według zakresów. Możesz więc teraz spojrzeć na doświadczenie klienta z jeszcze większą precyzją niż kiedykolwiek wcześniej.

Przełączanie między raportem graficznym a arkuszem kalkulacyjnym
Teraz podczas przełączania między raportami graficznymi i tabelarycznymi używane filtry są zachowywane (zapamiętywane). Można bardzo wygodnie przełączać się między nimi.

Aktualizacja mobilnej wersji aplikacji
Aplikacja mobilna jest nieco bardziej przejrzysta i ładniejsza graficznie.

Wyświetlanie dni tygodnia
Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre raporty pokazywały tydzień od niedzieli do soboty.

Nowy raport SWOT
W ramach monetyzacji uruchamiamy nowy raport „SWOT” dotyczący doświadczeń klientów. Raport rysuje SWOT Twojej firmy (lub segmentu Twojej firmy), bezpośrednio z punktu widzenia klientów. Raport SWOT jest widoczny dla klientów korzystających z monetyzacji subskrypcji.

Kalkulator zwrotu z inwestycji w aplikację
InsightSofa Nowa funkcja na Insightsofa.com, która z łatwością oblicza zwrot z inwestycji w InsightSofa na podstawie podanych parametrów. Obliczenia oparte są na brytyjskim badaniu przeprowadzonym przez London School of Economics.

+ drobne modyfikacje i ulepszenia aplikacji

 

Wkrótce…

Monetyzacja NPS
Rozpocznij testy beta doświadczenia klienta zgodnie z monetyzacją NPS. Monetyzacja NPS to, krótko mówiąc, przedstawienie doświadczenia klienta poprzez zdolność kredytową i wartość klienta. Pomaga to firmom skupić się na obszarach, które są najważniejsze dla działalności firmy.

Raport z analizy słów kluczowych
Raport analizujący występowanie określonych słów i nastrojów w otwartych komentarzach. Ułatwia to znalezienie kluczowych punktów, do których odnoszą się klienci, bez konieczności czytania setek lub tysięcy komentarzy.