Skip links

Rozposielanie InsightSofa Core Engine mohutne posilňuje

S veľmi rychlo rastúcim trendom merania zákazníckej skúsenosti sme boli nútení veľmi výrazne posilniť rozposielanie InsightSofa Core Engine. Touto zmenou sme pripravení bez akýchkoľvek problémov rozposielať milióny dotazníkov denne. Čakáme na ďalšie obrovské výzvy od našich zákazníkov. Kapacity, a s tým spojená doručitelnosť pre nás teraz už nie je problém.