Skip links

Rozesílací InsightSofa Core Engine mohutně posílen

S velmi rychle rostoucím trendem měření zákaznické zkušenosti jsme byli nuceni velmi výrazně posílit rozesílající InsightSofa Core Engine. Touto změnou jsme připraveni bez jakýchkoli problémů rozesílat miliony dotazníků denně. Čekáme na další obrovské výzvy od našich zákazníků. Kapacity, a s tím spojená doručitelnost, pro nás nyní není problém.