Skip links

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (Apríl 2022)

Modul online dotazovania – InsightSofa Enterprise

Vlastné nastavenie zobrazenia stĺpcov vo výpise odpovedí
Teraz máte možnosť zvoliť si, aké stĺpce budú zobrazené vo výpise odpovedí. Môžete si tak hlavný výpis prispôsobiť presne potrebám organizácie. Je možné si nielen zvoliť, aké stĺpce budú zobrazené, ale aj ich poradie. Zmeny je možné vykonať pre užívateľskú skupinu – tzn. Pre všetkých užívateľov v danej užívateľskej skupine bude voľba aplikovaná.

L1/L2 report
Došlo k pridaniu možnosti zobraziť L1/L2 report ako číselnú tabuľku. V tabuľke je teraz možné interaktívne preklikávať jednotlivé hodnoty. Potom sa Vám zobrazí relevantný výpis respondentov.

Nový a rýchly spôsob zobrazenia štatistík dát
V Procesoch / Automatické odoslanie teraz zobrazíte súhrnné informácie o jednotlivých rozosielkach. Nájdete tam podrobné údaje o tom, koľko zákazníkov bolo importovaných, koľko bol zaslaný prieskum, alebo koľko odpovedalo.

Obrana proti spam filtrom
Niektorí emailoví poskytovatelia kontrolujú emaily pred doručením tým spôsobom, že roboti navštívia odkazy v emailoch. Implementovali sme funkciu, ktorá zamedzí týmto robotom „falošne“ hlasovať.

Pridaná možnosť fulltextovo vyhľadávať v retencii
Teraz je možné fulltextovo vyhľadávať vo všetkých retenčných prípadoch.

Export odpovedí pre InsightSofa Enterprise modul
Bola navýšená kvóta pre export dokončených prieskumov do Excelu. Z pôvodných 5 000 na 50 000 prieskumov v jednom súbore.

Optimalizácia karty respondenta
Došlo k optimalizácii karty respondenta a teraz sa načíta oveľa rýchlejšie.

Optimalizácia reportov
V niektorých účtoch sa mohlo stávať, že po použití filtra sa zmenilo poradie stĺpcov v reportoch. Táto chyba bola upravená a stĺpce sa zobrazujú v rovnakom poradí v ľubovoľnom použití filtra.

Optimalizácia stránok na odobratie respondentov
Došlo k optimalizácii stránok na odoberanie respondentov. Teraz aj pre účty s veľkým množstvom dát je odstraňovanie rýchle.

A mnoho drobných vylepšení a opráv chýb.

 

Modul kioskov – InsightSofa OneTouch

Export odpovedí
Teraz sa v exporte odpovedí do Excelu zobrazujú kompletné dáta z OneTouch modulu, vrátane NPS hodnotenia.

A mnoho drobných vylepšení a opráv chýb.