Skip links

Aktualizace aplikace InsightSofa (Duben 2022)

Modul online dotazování – InsightSofa Enterprise

Vlastní nastavení zobrazení sloupců ve výpisu odpovědí
Nyní máte možnost zvolit si, jaké sloupce budou zobrazeny ve výpisu odpovědí. Můžete si tak hlavní výpis přizpůsobit přesně potřebám organizace. Je možné si nejen zvolit, jaké sloupce budou zobrazeny, ale také jejich pořadí. Změny je možné provést pro uživatelskou skupinu – tzn. Pro všechny uživatele v dané uživatelské skupině bude volba aplikována.

L1/L2 report
Došlo k přidání možnosti zobrazit L1/L2 report jako číselnou tabulku. V tabulce je nyní možné interaktivně proklikávat jednotlivé hodnoty. Pak se Vám zobrazí relevantní výpis respondentů.

Nový a rychlý způsob zobrazení statistik dat
V Procesech / Automatické odeslání nyní zobrazíte souhrnné informace o jednotlivých rozesílkách. Naleznete tam podrobná data o tom, kolik zákazníků bylo importováno, kolika byl zaslán průzkum, nebo kolik odpovědělo.

Obrana proti spam filtrům
Někteří emailový poskytovatelé kontrolují emaily před doručením tím způsobem, že roboti navštíví odkazy v emailech. Implementovali jsme funkci, která zamezí těmto robotům „falešně“ hlasovat.

Přidána možnost fulltextově vyhledávat v retenci
Nyní je možné fulltextově vyhledávat ve všech retenčních případech.

Export odpovědí pro InsightSofa Enterprise modul
Byla navýšena kvóta pro export dokončených průzkumů do Excelu. Z původních 5 000 na 50 000 průzkumů v jednom souboru.

Optimalizace karty respondenta
Došlo k optimalizaci karty respondenta a nyní se načítá mnohem rychleji.

Optimalizace reportů
V některých účtech se mohlo stávat, že po použití filtru se změnilo pořadí sloupců v reportech. Tato chyba byla upravena a sloupce se zobrazují ve stejném pořadí v libovolném použití filtru.

Optimalizace stránek pro odebrání respondentů
Došlo k optimalizaci stránek pro odebírání respondentů. Nyní i pro účty s velkým množstvím dat je odstraňování rychlé.

A mnoho drobných vylepšení a oprav chyb.

 

Modul kiosků – InsightSofa OneTouch

Export odpovědí
Nyní se v exportu odpovědí do Excelu zobrazují kompletní data z OneTouch modulu, včetně NPS hodnocení.

A mnoho drobných vylepšení a oprav chyb.