Skip links
InsightSofa Now™

Jednorazowe sondaże

Poznaj swoje mocne i słabe strony oczami klientów. Niemal natychmiast.

Szybka ankieta ze szczegółowymi wynikami zgodnie z metodologią Net Promoter Score.

Dostarczenie wyników doświadczeń klientów w ciągu 2 tygodni od zlecenia

InsightSofa Now™ to właściwe rozwiązanie, jeśli potrzebujesz szybkiego wglądu w zadowolenie klientów lub pracowników. Jest to jednorazowy proces, którego szczegółowe wyniki można uzyskać w ciągu około tygodnia. Jeśli zdecydujesz się regularnie przeprowadzać ankiety, możesz znaleźć dane historyczne w aplikacji i śledzić trendy.
Wycena
Lub zadzwoń do nas teraz: +48 786 125 356

Szczegółowy obraz satysfakcji i sugestie dotyczące ulepszeń

InsightSofa Now daje głęboki wgląd w satysfakcję klientów. Ich sugestie dotyczące ulepszeń, najsłabsze i najmocniejsze strony. W tym segmentacja według regionu, usługi, produktu itp.

Otrzymujesz pełny obraz swojej bieżącej satysfakcji

Zalecenia dotyczące rozwoju /naprawy

Segmentacja klientów (zwolennicy, bierni, krytycy)

Wycena
Lub zadzwoń do nas teraz: +48 786 125 356

Doskonała i prosta metodologia – Net Promoter Score

Wykorzystaj swoje mocne strony w marketingu. W słabych znajdź okazję.

Wyświetlanie wyników dla produktów, usług, regionów, przedstawicieli handlowych itp.

Odkryj pomysły swoich klientów i przekształć je w plany działania.

Opinie klientów znacznie zwiększają motywację pracowników do osiągania lepszych wyników.

Weryfikuj swoje decyzje w czasie zbliżonym do rzeczywistego i wykorzystuj pozytywne opinie do marketingu polecającego.

Wycena
Lub zadzwoń do nas teraz: +48 786 125 356

Minimalna interakcja i dostarczenie wyników „pod klucz“.

InsightSofa Now™ to usługa zaprojektowana tak, aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu. Zostaw nam wszystkie zmartwienia i uzyskaj kompleksowy wgląd w doświadczenie swoich klientów.
Wycena

Łatwiejsze niż myślisz.
Możemy to zrobić także online.

Naprawdę oddany projekt menedżer. Od początku do końca.

Prawidłowe wdrożenie w firmie wymaga zrozumienia organizacji, procesów w firmie i wyznaczonych celów. Podczas całego wdrożenia dostępny jest dedykowany kierownik projektu, który prowadzi wszystkie spotkania i zapewnia bezproblemowe wdrożenie InsightSofa. Możesz skontaktować się z nim w dowolnym momencie, w celu zaspokojenia swoich bierzących potrzeb.

Jasno zdefiniowany proces, oszczędza czas po obu stronach.

Zrealizowaliśmy wiele wdrożeń, od małych firm po międzynarodowe organizacje działające w ponad 20 krajach. Opracowaliśmy plany dla firm o różnej wielkości i złożoności wymagań.

Wstępne konsultacje, zapoznanie się i analiza bieżącej sytuacji

Definiowanie celów i planu projektu

Budowanie struktury ankiet, punktów wyzwalających i punktów dotykowych

Stworzenie tekstu i obróbka graficzna rozwiązania

Wdrożenie rozwiązania, połączenie z systemami zewnętrznymi

Wersja testowa, testowanie i komentowanie

Szkolenie z zakresu pracy z systemem i doświadczeniem klienta

Uruchomienie rozwiązania na żywo

Minimalizujemy początkowe problemy. Przechodziliśmy przez nie już wcześniej.

Wprowadzenie do firmy podejścia zorientowanego na klienta to złożone działanie, w którym można napotkać wiele problemów. Widzieliśmy wiele problemów, rozwiązaliśmy je i nie pozwolimy, aby przytrafiły się Tobie. Możesz na nas liczyć.

Minimalna interakcja i zapewnienie wdrożenia „pod klucz“.

Od pierwszego spotkania, po nadzorowanie prawidłowego przepływu i pracę z doświadczeniem klienta. Jesteśmy tu dla Ciebie. I uwielbiamy to robić.

Informacje o InsightSofa Now™

Ciekawe projekty

Super zoo

Jednorazowe ankiety są doskonałym i szybkim źródłem danych dla Superzoo do podejmowania decyzji w odpowiednim czasie. Dzięki InsightSofa Now poznają dane przydatne w ich działaniach marketingowych i sprzedażowych.

Linet

Linet jest największym producentem łóżek szpitalnych na świecie. Dzięki InsigtSofa Now, Linet bada doświadczenia klientów w każdym kraju na świecie, w którym firma prowadzi działalność. Wyniki pomagają im następnie w opracowywaniu nowych produktów, działań marketingowych i sprzedażowych.

Elfetex

Elfetex mierzy zadowolenie klientów za pomocą narzędzia InsightSofa Now. Regularnie (raz w miesiącu) bada satysfakcję i doświadczenia klientów we wszystkich punktach styku z firmą.

Alza CZ a.s.

Przeprowadzamy jednorazowe ankiety dla Alza w InsightSofa Now. Jest to szybkie określenie doświadczenia klienta lub pracownika w oparciu o jasno określone zasady.

Jeszcze tylko jeden krok do wiedzy o kliencie

Uzyskaj narzędzie do kompleksowego pomiaru doświadczeń klientów.