Skip links

Terminály InsightSofa OneTouch monitorujú svoju dostupnosť

InsightSofa OneTouch ponúka možnosť zbierať spätnú väzbu od zákazníkov priamo v mieste nákupu alebo používania služby. Spoľahlivosť a dostupnosť všetkých terminálov je prioritou pri tomto zbere spätnej väzby. Preto systém InsightSofa neustále monitoruje, či sú terminály pripojené k elektrickej sieti, internetu atď. Ak sa niektorý z terminálov odpojí alebo dôjde k akejkoľvek poruche, spoločnosť InsightSofa to okamžite oznámi napríklad manažérovi.