Skip links

Terminale InsightSofa OneTouch monitorują ich dostępność

InsightSofa OneTouch oferuje możliwość zbierania opinii od klientów bezpośrednio w punkcie zakupu lub korzystania z usługi. Niezawodność i dostępność wszystkich terminali jest priorytetem w zbieraniu informacji zwrotnych. Dlatego InsightSofa stale monitoruje, czy terminale są podłączone do sieci energetycznej, Internetu itp. Jeśli którykolwiek z terminali zostanie odłączony lub wystąpi jakakolwiek awaria, InsightSofa natychmiast zgłosi to na przykład menedżerowi.