Skip links

Monetizácia

Vo svete zákazníckej skúsenosti získate množstvo cenných informácií, ktoré vám pomôžu rozvíjať spoločnosť a zlepšovať vzťahy so zákazníkmi. Monetizácia môže výrazne pomôcť. Spojením metodiky NPS a finančných dát zákazníkov dostáváte do ruky veľmi silný nástroj k vytvoreniu a smerovaniu vášho biznisu. Vďaka monetizácii NPS opustíte jednoduché aritmetické zobrazovanie výsledkov zákazníckej skúsenosti a pridáte jej úplne nový rozmer. A čo viac? Správy o speňažení uľahčujú definovanie plánov a cieľov vašej spoločnosti, aby ste rýchlejšie zvýšili obrat a minimalizovali straty 📈.