Skip links

Jednorázové prieskumy

InsightSofa Now™

Jednorázové prieskumy

Poznajte svoje silné a slabé stránky pohľadom zákazníkov. Takmer okamžite.

Rýchly prieskum s podrobnými výsledkami podľa metodiky Net Promoter Score.

Doručenie výsledkov zákazníckej skúsenosti do 2 týždňov od zadania

InsightSofa Now™ je vhodným riešením, ak potrebujete rýchly pohľad na spokojnosť zákazníkov, alebo zamestnancov. Prebieha jednorazovo, cca do týždňa máte podrobné výsledky. Pokiaľ sa rozhodnete prieskumy robiť pravidelne, historické dáta nájdete v aplikácii a môžete sledovať trendy.
Získať ponuku
Alebo nám rovno zavolajte: +421 909 120 268

Podrobný náhľad na spokojnosť
a námety na zlepšenie

Výsledkom služby InsightSofa Now je hlboký pohľad do spokojnosti zákazníkov. Ich námety ku zlepšeniu, najslabšie a najsilnejšie stránky. Vrátane segmentácie na jednotlivé regióny, služby, produkty, apod.

Získáte kompletný náhľad na aktuálnu spokojnosť

Doporučenie pre rozvoj / opravu

Segmentáciu zákazníkov (priaznivci, pasívni, kritici)

Získať ponuku
Alebo nám rovno zavolajte: +421 909 120 268

Dokonalá a jednoduchá metodika.
Net Promoter Score

Silné stránky využite pre marketing. V slabých nájdite príležitosť.

Zobrazenie výsledkov po produktoch, službách, regiónoch, obchodných zástupcoch apod.

Odhaľte námety vašich zákazníkov a preneste ich do vašich akčných plánov.

Spätná väzba výrazne posilňuje motiváciu personálu ku lepším výkonom.

Overujte si vaše rozhodnutia takmer v reálnom čase a využite pozitívnu väzbu pre váš referenčný marketing.

Získať ponuku
Alebo nám rovno zavolajte: +421 909 120 268

Výsledky doručíme „na kľúč“.
S minimálnou súčinnosťou.

InsightSofa Now je služba navrhnutá tak, aby Vám ušetrila čo najviac času. Nechajte akékoľvek starosti na nás a nechajte si spracovať pohľad na skúsenosť vašich zákazníkov „na kľúč“.
Získať ponuku

Jednoduchšie, ako si myslíte.
Zvládneme to aj online.

Skutočne vyhradený projektový
manažér. Od začiatku, do konca.

Správna implementácia do firmy obnáša porozumenie vašej organizácie, procesom vo vnútri firmy a stanoveným cieľom. V priebehu celej implementácie je vám k dispozícii vyhradený projektový manažér, ktorý vedie všetky stretnutia a obstará bezstarostnú implementáciu InsightSofa. Kedykoľvek sa na neho môžete obrátiť a riešiť s ním aktuálne potreby.

Jasne daný postup
šetrí čas na oboch stranách.

Máme za sebou množstvo implementácií od malých firiem, po nadnárodné organizácie, pôsobiace vo viac ako 20 krajinách sveta. Disponujeme rozpracovanými plánmi pre firmy všetkých veľkostí a náročnosti požiadaviek.

Úvodné konzultácie, zoznámenie a analýza súčasného stavu

Definovanie cieľov a projektový plán

Zostavenie štruktúry kladenia otázok, spúšťacích bodov a bodov dotyku

Vytvorenie textácie a grafické spracovanie riešení

Implementácia riešení, prepojenie s externými systémami

Testovacie verzie, testovanie a pripomienkovanie

Školenie práce so systémom a so zákazníckou skúsenosťou

Spúšťanie ostrého riešenia

Minimalizujeme všetky „pôrodné“ bolesti.
Už sme si cez ne prešli.

Zaviesť do firmy zákaznícky orientovaný prístup je komplexnou činnosťou, v ktorej môžete naraziť na množstvo problémov. Spoľahnite sa na nás. Problémov sme videli veľa, vyriešili ich a nedopustíme, aby nastali u vás.

Implementáciu doručíme „na kľúč“.
S minimálnou súčinnosťou.

Od prvotného stretnutia, až po dohľad nad správným fungovaním a pracovaním so zákazníckou skúsenosťou. Sme tu pre Vás. A robíme to radi.

Novinky o InsightSofa Now™

Zaujímavé referenčné projekty

Super zoo

Jednorazové prieskumy sú pre Super zoo skvelým a rýchlym zdrojom dát pre aktuálne rozhodovanie. Pomocou InsightSofa Now zisťujú užitočné dáta pre svoju marketingovú aj predajnú činnosť.

Linet

Linet je najväčším výrobcom nemocničných postelí na svete. Pomocou InsigtSofa Now Linet skúma zákaznícku skúsenosť vo všetkých krajinách na svete, kde firma pôsobí. Výsledky im následne pomáhajú vo vývoji nových produktov, v marketingových i predajných aktivitách.

Elfetex

Elfetex meria spokojnosť svojich zákazníkov pomocou nástroja InsightSofa Now. Pravidelne (raz mesačne) získava spokojnosť a skúsenosti svojich zákazníkov prostredníctvom všetkých touchpointov firmy.

Alza CZ a.s.

Jednorázové prieskumy pre Alza vykonávame v InsightSofa Now. Jedná sa o rýchle zisťovanie zákazníckej, alebo zamestnaneckej skúsenosti na základe jasne daných pravidiel.

Už len jeden krok k poznaniu zákazníkov

Získajte nástroj na kompletné meranie zákazníckej skúsenosti.