Skip links

Důvody, proč je důležité měřit spokojenost zákazníků

Měření spokojenosti zákazníků je v dnešní době více než jen firemní formalita – je to zásadní komponenta úspěšného obchodního modelu. V době, kdy se zákazníci mohou snadno přesunout ke konkurenci a sdílet své zkušenosti online, je důležité porozumět tomu, co zákazníky motivuje a jaká je jejich úroveň spokojenosti. Níže jsou uvedeny klíčové důvody, proč by firmy měly systematicky měřit spokojenost svých zákazníků.

 

  1. Získání hlubšího pochopení potřeb zákazníků

Podle studie společnosti McKinsey je porozumění a uspokojení individuálních potřeb zákazníků klíčem ke zvýšení spokojenosti. Měření spokojenosti umožňuje firmám identifikovat specifické požadavky a preference svých zákazníků, což je základ pro jejich efektivní naplňování.

 

  1. Zlepšení zákaznické zkušenosti

Studie společnosti Walker Information předpověděla, že do roku 2020 bude zákaznická zkušenost hlavním diferenciátorem značek, který předčí dokonce cenu a produkt. Pravidelné měření spokojenosti poskytuje firmám cenné informace, které jsou potřebné k optimalizaci zákaznického zážitku.

 

  1. Zvýšení zákaznické loajality a snížení fluktuace

Podle studie od Bain & Company může zvýšení spokojenosti zákazníků o 5% zvýšit zisky až o 25%. Spokojení zákazníci jsou méně pravděpodobní, že odejdou ke konkurenci, což snižuje náklady spojené s akvizicí nových zákazníků.

 

  1. Získání konkurenční výhody

Spokojenost zákazníků je důležitým faktorem, který odlišuje značky na trhu. Podle průzkumu společnosti Gartner je 89% společností dnes soutěženo především na základě zákaznické zkušenosti.

 

  1. Předvídání trendů a potřeb trhu

Měření spokojenosti zákazníků může odhalit důležité tržní trendy a změny v chování zákazníků, což umožňuje firmám reagovat proaktivně a adaptovat se na měnící se podmínky trhu.

 

  1. Podpora pozitivního obrazu značky

Spokojení zákazníci jsou často ambasadory značky, kteří se o své pozitivní zkušenosti dělí s ostatními. To může výrazně přispět k budování a udržování silného a pozitivního obrazu značky na trhu.

 

  1. Zvýšení ziskovosti

Výzkum společnosti Harvard Business Review ukázal, že zvýšení spokojenosti zákazníků o jedno procento může přinést až 2,5% nárůst tržeb. Spokojení zákazníci mají tendenci utrácet více, což přímo přispívá k finančnímu zdraví firmy.

 

 

Měření spokojenosti zákazníků je nezbytné pro moderní podnikání. Poskytuje klíčové informace potřebné pro vylepšení produktů a služeb, zvyšuje loajalitu a retenci zákazníků, a přispívá k celkové ziskovosti a konkurenceschopnosti firmy. Firmy, které se zaměřují na měření a zlepšování spokojenosti svých zákazníků, si tím kladou pevné základy pro dlouhodobý úspěch a růst.