Skip links

Automatizácia spätnej väzby počas celej cesty zákazníka

Meranie zákazníckej skúsenosti počas celej cesty zákazníka je kľúčové. Nie vždy však zákazník na tejto ceste vykoná interakciu, ktorá by sa dala považovať za spúšťač spätnej väzby. Vďaka novej a dlho očakávanej funkcii InsightSofa môžete teraz nastaviť spúšťanie spätnej väzby úplne automaticky. Podľa vopred definovaných pravidiel pre každého zákazníka. Tento krok výrazne zvyšuje celkovú spokojnosť zákazníkov a poskytuje vám nový nástroj na ešte väčšie posilnenie vzťahov so zákazníkmi. Táto funkcia je teraz k dispozícii všetkým používateľom služby InsightSofa.