Skip links

Wskaźnik zadowolenia z sofy InsightSofa (ISI)

Czy mierzysz doświadczenia klientów za pomocą wielu wskaźników? Będziesz także chciał zobaczyć jeden ogólny wynik, który mówi o ogólnej satysfakcji klientów. Indeks satysfakcji InsightSofa (ISI) może łączyć metodologie NPS, CES i CSAT w jedną liczbę. Zapewni to prosty i łatwy do zrozumienia wskaźnik ogólnego doświadczenia klienta lub pracownika.