Skip links

Experience Management >>

Employee Experience

Doświadczenie pracownika, czyli wszystko, co pracownik czuje i czego doświadcza podczas pracy w firmie.
Chcę wiedzieć więcej

Co to jest Employee Experience (EX)?

Doświadczenie pracowników (Employee Experience – EX) to termin używany do opisania wszystkich interakcji, wrażeń i emocji, których pracownicy doświadczają podczas pracy w organizacji. Obejmuje wszystko, od procesu rekrutacji po szkolenia, środowisko pracy, warunki pracy, zarządzanie, możliwości rozwoju i informacje zwrotne.

Identyfikacja obszarów problemowych:

Pomiar doświadczeń pracowników może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów wymagających poprawy. Pracownicy, którzy są zadowoleni i zaangażowani, są zazwyczaj bardziej produktywni i rzadziej odchodzą z organizacji. Jeżeli okaże się, że w określonych obszarach istnieją problemy, organizacja może się nimi zająć i poprawić ogólną satysfakcję pracowników.

Poprawa zaangażowania pracowników:

Pomiar doświadczenia pracowników może pomóc w zidentyfikowaniu czynników, które przyczyniają się do ich większego zaangażowania. Kiedy organizacja jest w stanie lepiej zrozumieć, co motywuje pracowników i utrzymuje ich zaangażowanie, może podjąć działania mające na celu zwiększenie aktywności i zmniejszenie rotacji.

Poprawa wydajności organizacji:

Zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni i zapewniają wyższy poziom obsługi klienta. Pomiar doświadczenia pracowników może zapewnić organizacji wgląd w to, jak ich wydajność wpływa na ogólne wyniki organizacji i jakie czynniki należy poprawić.

Poprawa reputacji pracodawcy:

Gdy organizacja kładzie nacisk na pozytywne doświadczenia pracowników, może poprawić swoją reputację jako pracodawcy. Może to przyciągnąć utalentowanych kandydatów do pracy i dać organizacji przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Uzyskaj narzędzie do kompleksowego pomiaru doświadczeń klientów.