Skip links

Wprowadzenie znacznie ulepszonej monetyzacji NPS

Monetyzacja NPS to potężne narzędzie, które może pomóc w ocenie doświadczenia klienta nie tylko jako średniej wszystkich respondentów ankiety, ale także w skupieniu się na tych najważniejszych. Co przeszkadza grupie, która generuje największą sprzedaż? Co chwalą? Dziś znacznie ulepszyliśmy opcje, aby zapewnić jeszcze bardziej szczegółowe i zorientowane na biznes widoki. Na przykład – o ile więcej zarobisz, jeśli podniesiesz poziom satysfakcji o X NPS? Albo jakie zyski są bezpieczne, a jakie wymagają natychmiastowej uwagi?