Skip links

Uproszczona praca z InsightSofa i bardziej przejrzyste dane

W przypadku szczegółowej pracy z Customer Experience łatwo może się zdarzyć, że filtrowanie i widoki danych stać się zagracone. Ponadto każdy pracownik w organizacji potrzebuje innych danych do wykonywania swojej pracy. Skorzystaj z nowych ustawień, w których możesz ograniczyć sposób, w jaki każda grupa użytkowników widzi filtry i jak może przeglądać dane. Celem jest znacznie łatwiejszy i bardziej przejrzysty widok dla wszystkich w firmie.

Dowiedz się, jak InsightSofa może pomóc również Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na szczegółową prezentację.