Skip links

Správa o distribúcii z kioskov spokojnosti InsightSofa OneTouch

Správa o distribúcii vám poskytne podrobný prehľad o spokojnosti vašich zákazníkov v reálnom čase v rôznych častiach dňa. Na prvý pohľad je zrejmé, v ktorých hodinách je spokojnosť najvyššia alebo najnižšia. Po identifikácii najslabších miest sa dostanete ku konkrétnej príčine problému. Zistite, na čo sa zákazníci najviac sťažujú a ako to zlepšiť.