Skip links

Odvetvia >>

Zdravotná starostlivosť

Preskúmajte, ako môže InsightSofa pomôcť v zdravotníctve.
Chcem vedieť viac

Zlepšenie kvality starostlivosti, identifikácia problémov a nedostatkov, inovácia a vývoj a väčšia spokojnosť pacientov.

Zlepšenie kvality starostlivosti

Prieskumy spokojnosti a skúseností pacientov spoločnosti InsightSofa umožňujú nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam získať cennú spätnú väzbu, ktorá je kľúčová pre zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti. Získané informácie a názory pacientov môžu odhaliť oblasti, ktoré je potrebné zmeniť alebo inovovať, čo umožní lekárom a zdravotníckemu personálu lepšie reagovať na potreby pacientov.

Zvýšená spokojnosť a lojalita pacientov

Aktívny záujem o prieskum spokojnosti a skúseností pacientov signalizuje, že nemocnice a zdravotnícke zariadenia sa zaujímajú o ich názory a snažia sa vyhovieť ich podnetom. Pacienti tak majú pocit, že sú vypočutí a ich potreby sa berú do úvahy. Ak sú pacienti spokojní, je pravdepodobnejšie, že sa do nemocnice vrátia a odporučia ju ďalším, čo vedie k väčšej lojalite a rastu počtu pacientov.

Perfektné a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Identifikácia problémov a nedostatkov

Spätná väzba zo systému InsightSofa umožňuje nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam identifikovať problémy a nedostatky v ich procesoch, komunikácii a poskytovaní starostlivosti. Môže pomôcť odhaliť základné príčiny opakovaných sťažností, nedorozumení alebo nedostatočných informácií pre pacientov. Takto možno včas prijať opatrenia na nápravu a zlepšenie týchto oblastí, čím sa zlepší celková kvalita a bezpečnosť starostlivosti.

Inovácie a vývoj služieb

Údaje získané od pacientov InsightSofa môžu slúžiť ako zdroj inšpirácie pre inovácie a vývoj nových služieb a programov. Pacienti môžu priniesť nové pohľady a potreby, ktoré môžu nemocnice a zdravotnícke zariadenia využiť na poskytovanie lepších a personalizovanejších služieb. Týmto spôsobom môžu rozšíriť ponúkané možnosti starostlivosti a zlepšiť celkovú skúsenosť pacientov.

Transparentnosť a dôvera

Prieskum spokojnosti a skúseností pacientov poukazuje na otvorenosť a transparentnosť nemocnice a lekárskej starostlivosti. To pomáha budovať dôveru medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Keď pacienti vidia, že sa im dôveruje a ich názory sa berú vážne, je pravdepodobnejšie, že sa otvorene podelia o svoje skúsenosti a budú spolupracovať ako partneri na zlepšení starostlivosti.

Získajte nástroj pre kompletné
meranie zákazníckej skúsenosti.