Skip links

Odvetvia >>

Maloobchodný predaj

Preskúmajte, ako môže InsightSofa pomôcť maloobchodu.
Chcem vedieť viac

Identifikácia trendov a inovácií, lepšia personalizácia a zvýšená lojalita zákazníkov.

Zvýšená spokojnosť zákazníkov

Zisťovanie spokojnosti a skúseností klientov umožňuje obchodom lepšie pochopiť ich potreby, preferencie a očakávania. Pomocou systému InsightSofa je možné získať štruktúrovanú spätnú väzbu od klientov a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Tým sa zvyšuje celková spokojnosť zákazníkov a vytvára sa pozitívna zákaznícka skúsenosť.

Lepšia personalizácia ponuky

Zistením skúseností a preferencií zákazníkov môžu maloobchodné predajne lepšie prispôsobiť svoju ponuku. InsightSofa umožňuje zber a analýzu údajov o správaní a preferenciách zákazníkov. Na základe týchto informácií môžu obchody ponúkať cielené produkty, odporúčania a marketingové akcie, ktoré lepšie zodpovedajú individuálnym potrebám zákazníkov.

Perfektné a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Identifikácia trendov a inovácie

Výskum skúseností a spokojnosti zákazníkov umožňuje obchodom identifikovať súčasné trendy a predvídať budúce potreby zákazníkov. Pomocou systému InsightSofa môžu predajne analyzovať údaje a identifikovať vzory a správanie zákazníkov. Tieto informácie potom môžu byť podkladom pre inovácie produktov, služieb a marketingových stratégií, čo pomáha predajniam udržať si konkurencieschopnosť a predchádzať budúcim zmenám na trhu.

Zvýšená lojalita zákazníkov

Zisťovaním spokojnosti a skúseností zákazníkov môžu obchody lepšie pochopiť ich očakávania a poskytovať im lepšie služby. Spokojní zákazníci bývajú lojálni a opakovane sa do predajne vracajú. Kvalitná zákaznícka skúsenosť zvyšuje šance na dlhodobú angažovanosť a odporúčanie ďalším potenciálnym zákazníkom.

Zvýšená konkurencieschopnosť

Výskum skúseností a spokojnosti zákazníkov umožňuje maloobchodným predajniam zlepšovať svoje služby, ponuku a celkovú zákaznícku skúsenosť. To vedie k väčšej konkurencieschopnosti na trhu, pretože obchody, ktoré skutočne rozumejú svojim zákazníkom a ponúkajú riešenia šité na mieru, majú väčšiu šancu prilákať nových zákazníkov a udržať si existujúcich.

Získajte nástroj pre kompletné
meranie zákazníckej skúsenosti.