Skip links

Odvetvia >>

E-commerce

Zákaznícka skúsenosť v elektronickom obchode je jednou z najdôležitejších činností spoločností.

Chcem vedieť viac

Meranie zákazníckej skúsenosti pomocou InsightSofa má pre spoločnosti zaoberajúce sa elektronickým obchodovaním niekoľko významných výhod. Tu je niekoľko spôsobov, ako môže takýto nástroj pomôcť:

Optimalizácia používateľského rozhrania

Meranie zákazníckej skúsenosti umožňuje spoločnostiam elektronického obchodu analyzovať správanie používateľov na ich webových stránkach alebo mobilných aplikáciách. Získajú tak informácie o tom, aké prvky používatelia uprednostňujú, ako sa pohybujú po stránke, na aké prekážky narážajú a aké funkcie sú pre nich kľúčové. Na základe týchto informácií môžu spoločnosti optimalizovať používateľské rozhranie, zlepšiť navigáciu a poskytnúť používateľom lepší zážitok.

Ponuka personalizácie a odporúčaní

InsightSofa umožňuje spoločnostiam elektronického obchodu zhromažďovať a analyzovať údaje o preferenciách, správaní a histórii nákupov zákazníkov. To im umožňuje lepšie pochopiť individuálne potreby a preferencie zákazníkov a ponúkať personalizované produkty, odporúčania a ponuky. Spoločnosti elektronického obchodu tak vytvárajú zákaznícku skúsenosť, ktorá je relevantná a prispôsobená každému jednotlivému zákazníkovi.

Perfektné a jednoduché metodiky.
NPS, CES a CSAT.

Identifikácia problémov v procese nákupu

Meranie zákazníckej skúsenosti pomáha podnikom elektronického obchodu identifikovať prekážky alebo problémy, s ktorými sa zákazníci môžu stretnúť počas nákupného procesu. Analýzou správania zákazníkov na webových stránkach alebo v aplikáciách môžete zistiť, kde dochádza k vysokému odlivu zákazníkov alebo k nízkej miere dokončenia nákupu. Týmto spôsobom môžu podniky tieto problémy odstrániť a optimalizovať nákupný proces, čo vedie k vyšším konverzným pomerom a lepšej spokojnosti zákazníkov.

Zvýšená lojalita zákazníkov

Meraním zákazníckej skúsenosti môžu spoločnosti elektronického obchodu lepšie pochopiť potreby a preferencie svojich zákazníkov. Poskytovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti vedie k väčšej lojalite zákazníkov a k opakovaným nákupom. Spokojní zákazníci tiež s väčšou pravdepodobnosťou odporučia podnik svojim priateľom, čím rozšíria jeho zákaznícku základňu.

Konkurenčná výhoda

Meranie zákazníckej skúsenosti s InsightSofa poskytuje podnikom elektronického obchodu konkurenčnú výhodu. Počúvaním zákazníkov a aktívnym reagovaním na ich potreby a spätnú väzbu sa môžu odlíšiť od konkurencie a ponúknuť vynikajúcu zákaznícku skúsenosť. To môže viesť k vyššiemu podielu na trhu a rastu podnikania.

Získajte nástroj pre kompletné
meranie zákazníckej skúsenosti.