Skip links

Nová funkcia pre komunikáciu vo vnútri firmy

Načúvame vašim názorom, preto sme dnes spustili novú funkciu pre komunikáciu vo vnútri firmy. Najmä pri riešeniach retenčných požiadaviek od zákazníkov sa môže stať, že potrebujete participáciu iného kolegu od vás z firmy. Teraz je to možné a všetko môžete riešiť vo vnútri aplikácie InsightSofa.