Skip links

Návratnosť investície

Spočítajte si názornú návratnosť investície do InsightSofa,
založenú na celosvetovo uznávanom výskume.

Kalkulátor návratnosti investícií (ROI)

Obrat firmy:

Obrat firmy za posledný rok (v €)

Počet prieskumov:

Odhad celkového počtu dotazovaní za 1 mesiac

Zmena spokojnosti zákazníkov o NPS

Pomocou posuvníka odhadnite zlepšenie spokojnosti Vašich zákazníkov o určitý počet NPS

Výsledok (ROI)

Návratnosť investície

mesiace

Pokrýva všetky náklady na implementáciu

Nárast obratu za rok

Odhad podľa zvolených parametrov
Dáta a poskytnuté odhady v tomto kalulátore sú založené na štúdii vykonanej univerzitou The London School of Economics and Political Science. Vychádza z prieskumu overeného na viac ako 1 000 firmách pracujúcich s metrikou Net Promoter Score.

Pripravení? Vyberte si vhodný nástroj

Online dotazovanie

Automatické prieskumy spokojnosti pomocou e-mailových dotazníkov poskytujú podrobné údaje o zákazníckej skúsenosti.
Preskúmať

Terminály a kiosky

Zber spokojnosti zákazníkov či zamestnancov na pobočkách av priestoroch firmy umožňujú terminály a kiosky OneTouch.
Preskúmať

Jednorazové prieskumy

Rýchle a cenovo efektívne jednorazové zistenie spokojnosti zákazníkov či zamestnancov, a ich námetov na zlepšenie
Preskúmať