Skip links

Index spokojnosti InsightSofa (ISI)

Meriate zákaznícku skúsenosť pomocou viacerých metrík? Budete tiež chcieť vidieť jeden celkový výsledok, ktorý vypovedá o celkovej spokojnosti vašich zákazníkov. Index spokojnosti InsightSofa (ISI) dokáže spojiť metodiky NPS, CES a CSAT do jedného čísla. Poskytne vám jednoduchý a zrozumiteľný ukazovateľ celkovej skúsenosti zákazníka alebo zamestnanca.