Skip links

Experience Management >>

Employee Experience

Skúsenosť zamestnanca je všetko, čo zamestnanec pociťuje a zažíva počas práce v spoločnosti.
Chcem vedieť viac

Čo je Employee Experience (EX)?

Skúsenosti zamestnancov (Employee Experience – EX) je pojem, ktorý sa používa na opis všetkých interakcií, dojmov a emócií, ktoré zamestnanci zažívajú počas svojho pracovného života v organizácii. Zahŕňa všetko od náborového procesu cez školenia, pracovné prostredie, pracovné podmienky, vedenie až po možnosti rozvoja a spätnú väzbu.

Identifikácia problémových oblastí:

Meranie skúseností zamestnancov môže pomôcť identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Zamestnanci, ktorí sú spokojní a angažovaní, sú zvyčajne produktívnejší a je menej pravdepodobné, že opustia organizáciu. Ak sa v konkrétnych oblastiach objavia problémy, organizácia ich môže riešiť a zlepšiť celkovú spokojnosť zamestnancov.

Zlepšenie angažovanosti zamestnancov:

Meranie skúseností zamestnancov môže pomôcť identifikovať faktory, ktoré prispievajú k vyššej angažovanosti zamestnancov. Keď organizácia lepšie pochopí, čo zamestnancov motivuje a udržuje ich angažovanosť, môže prijať opatrenia na zvýšenie angažovanosti a zníženie fluktuácie.

Zlepšenie organizačnej výkonnosti:

Spokojní zamestnanci sú zvyčajne produktívnejší a poskytujú vyššiu úroveň služieb zákazníkom. Meranie skúseností zamestnancov môže organizácii poskytnúť prehľad o tom, ako výkonnosť zamestnancov ovplyvňuje celkovú výkonnosť organizácie a ktoré faktory je potrebné zlepšiť.

Zlepšenie povesti zamestnávateľa:

Ak organizácia kladie dôraz na pozitívnu skúsenosť zamestnancov, môže zlepšiť svoju povesť zamestnávateľa. To môže prilákať talentovaných uchádzačov o zamestnanie a poskytnúť organizácii konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Získajte nástroj pre kompletné
meranie zákazníckej skúsenosti.