Skip links

Uncategorized @sk

Monetizácia plne integrovaná do merania spokojnosti zákazníkov

Preskúmajte novú funkciu NPS Monetization v InsightSofa. Spojením metodiky NPS a finančných dát zákazníkov dostáváte do ruky veľmi silný nástroj k vytvoreniu a smerovaniu vášho biznisu. Vďaka monetizácii NPS opustíte jednoduché aritmetické zobrazovanie výsledkov zákazníckej skúsenosti a pridáte jej úplne nový rozmer. Pomôže vám jasne určiť, s ktorými oblasťami treba začať, aby vplyv vašich rozhodnutí mal čo najrýchlejší a najväčší dosah na zvýšenie obratu (alebo zisku) vašej spoločnosti. Kontaktujte nás pre nezáväzné stretnutie a predvedenie riešenia.

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (August 2022)

Meranie miery otvorenia emailov Ako ďalšieho pomocníka na optimalizáciu prieskumov sme pridali meranie miery otvorenia emailov. Túto funkciu použijete, pokiaľ budete chcieť zistiť, kde sú slabé články Vašich prieskumov – kde odpadáva najviac respondentov. Patričný krok potom môžete zlepšiť.   Možnosť vloženia premenných do ďalších polí Teraz môžete vložiť dynamické premenné (ako napríklad meno, produkt a ďalšie položky) nielen do tela emailu, ale aj do predmetu, do samotného prieskumu a na ďalšie miesta.   Možnosť prihlásiť sa za vybraných užívateľov Administrátori sa teraz môžu prihlásiť za vybraného používateľa pomocou jedného kliknutia myši. Uľahčuje to nastavovanie jednotlivých používateľských účtov a kontrolu viditeľnosti správnych dát.   Hromadné spravovanie retenčných prípadov Bola pridaná možnosť hromadne spravovať retenčné prípady. Pokiaľ chcete naraz ukončiť (alebo otvoriť, zmeniť status, alebo delegovať) retenčné prípady, bude sa vám to teraz robiť oveľa ľahšie.   Monetizácia NPS Dostali sme sa z beta testovania Monetizácie NPS. Ak chcete riadiť zákaznícku skúsenosť nielen podľa najčastejšie označených hodnôt, ale aj podľa hodnoty Vašich zákazníkov, ozvite sa nám pre cenovú ponuku modulu Monetizácia NPS.   Možnosť zobraziť iba vybrané otázky Level 1 / Level 2 v závislosti od hodnotenia respondenta Teraz môžete zvoliť iba konkrétne Level 1 a Level 2 otázky, ktoré budú zobrazené respondentovi, a to v závislosti od toho, či je váš priaznivec, pasívny, alebo kritik.   Možnosť nahrať viac príloh naraz Do modulov WIKI a do modulu Interná retencia bola pridaná možnosť pridať viac príloh naraz.     Na čo sa môžete tešiť už čoskoro? Prepracovaný modul cieľov Na to, aby ste mohli pohodlne riadiť svoju organizáciu podľa zákazníckej skúsenosti, potrebujete stanoviť svojim zamestnancom ciele. V novom module Ciele bude možné stanoviť cieľ nielen konkrétnym zamestnancom, ale napríklad aj oddelením, produktovým skupinám, apod. Bezdotykové vypĺňanie terminálov InsightSofa OneTouch Nechajte na zákazníkoch, či chcú svoj feedback zanechať priamo v predajni pomocou našich terminálov, alebo sa rozhodnúť prieskum vyplniť úplne bezkontaktne.   QR code prieskumy na obaly produktov Najmä pre výrobné firmy sme pripravili možnosť pridať QR kód na obaly ich výrobkov a umožniť tak hlasovať ľuďom, na ktorých firma nemá priamy prístup. Hlásenie a zobrazovanie údajov je rovnaké ako v module Enterprise.

To čo vás odlišuje od konkurencie, je vzťah s vašimi zákazníkmi

Pokiaľ ste sa zamýšľali niekedy nad tým, čo je zdrojom vašich ziskov, nie je to produkt, nie je to služba. Je to zákazník, ktorý toto všetko používa. Pri súčasnej konkurencii a náraste cien, môžeme očakávať, že zákazníci budú tlačiť viac na kvalitu. Vyzerá to tak, že budovanie vernosti zákazníkov je kľúčovým faktorom trvalého rastu. Zákazníci budú ochotní platiť viac, keď k tomu dostanú aj príslušný servis. Pod servisom v tomto prípade však rozumieme úsmev, ktorý dostanú pri nákupe, schopnosť personálu ho nezištne obslúžiť, komunikovať so zákazníkom, individuálny prístup alebo niečo navyše. Teda dať mu pocit, že je výnimočný, že na ňom naozaj záleží. Ak nám naozaj záleží na zákazníkovi, je dôležité dať mu priestor vyjadriť sa. Ak má zákazník priestor sa vyjadriť, dostáva pocit, že na jeho názore záleží, že jeho požiadavky a nápady neostanú nepovšimnuté. Ak nápady zákazníkov implementujete, vytvoríte si tak strategický nástroj na riadenie firmy. Svojim zákazníkom tak dávate pocit výnimočnosti. Zákazníci sa k vám vracajú z dobrého pocitu nákupu, pretože majú dobrú skúsenosť a zážitok z nákupu. A takýto zákazníci sa k vám vrátia častejšie. Akým spôsobom dosiahnuť takýto stav vo vašej firme? Customer Experience Zisťovanie spokojnosti zákazníkov zohráva kľúčovú rolu v dnešnom konkurenčnom svete. Čo v prípade ak zákazník spokojný nie je? Ak mu dáte priestor na vyjadrenie, vyžiadate si spätnú väzbu, tak sa o tom dozviete. Viete rozpoznať nespokojného zákazníka ešte skôr ako odíde? Customer Experience, alebo zákaznícka skúsenosť je dôležitým nástrojom pri rozvoji firmy. Čo je skryté pod pojmom zákaznícka skúsenosť? Všeobecne ide o skúsenosť zákazníka s firmou a to v priebehu všetkých jeho interakcií s nákupom (v oblasti zákazníckej skúsenosti sú tieto interakcie označované slovom „touchpointy“). V jednoduchosti povedané, spokojnosť zákazníka po návšteve obchodu, po nákupe produktu, po telefonáte so zákazníckou linkou, po využití reklamácie a pod. Veľa firiem robí chybu v tom, že spokojnosť zákazníka meria len v jednom (prípadne v pár) touchpointoch, a tým dostávajú podstatne skreslené výsledky. Kontinuálne meranie zákazníckej skúsenosti Ďalším dôležitým faktorom moderného merania zákazníckej skúsenosti je, že samotné meranie prebieha kontinuálne. Jednorazové prieskumy sú už neatraktívne. K meraniu zákazníckej skúsenosti potrebujete čo najrelevantnejšie dáta. Zákazníkov sa musíte pýtať ihneď po uskutočnenej transakcii, pokiaľ sú plní emócií a ich názor je čo najrelevantnejší. S využitím moderných nástrojov pre meranie a vyhodnocovanie zákazníckej skúsenosti viete toto všetko zvládnuť automaticky. Vďaka tomu, že výsledky získavate kontinuálne a v reálnom čase, prináša vám to možnosť overovať firemné rozhodnutia v reálnom čase. V jednoduchosti, pokiaľ podľa názoru svojich zákazníkov urobíte zmenu v procesoch vašej firmy, v podstate ihneď si to môžete overiť v tom, či zákaznícka spokojnosť s konkrétnym touchpointom rastie. Pokiaľ nie, viete zistiť, že ste niečo urobili nesprávne a musíte to urobiť inak. Tento proces zberu zákazníckej skúsenosti viete aktívne riadiť a koordinovať priamo vo vašej firme. Chce to len ucelený nástroj na strategické riadenie firmy a riadenie zákazníckej skúsenosti. Takýmto spôsobom viete dosiahnuť zvýšenie ziskov a zvýšenie dobrého mena vašej spoločnosti.  Existuje cesta, ako sa odlíšiť od konkurencie. Viete dopredu zistiť, kde vás môžu čakať prekážky a na čo by ste sa mali zamerať. Viete riešiť celý proces od zberu informácii o vašich zákazníkoch až po riadenie zmien. Net pomoter score Najdôležitejšiu otázku, ktorú by ste si mali položiť je „Ako sú vaši zákazníci spokojní s vašim službami“. Otázka vychádza z metriky NPS (Net promoter score), ktorá je celosvetovo uznávaným nástrojom na meranie zákazníckej skúsenosti. Zákazník hodnotí svoju spokojnosť na stupnici od 0 do 10. Prostredníctvom vyjadrení zákazníkov, v jednoduchosti získate hodnotenie NPS v škále od -100 do 100, ktoré vypovedá o tom, či by vaši zákazníci odporučili váš produkt, službu, firmu svojim známym. NPS sa tak stáva kľúčovým nástrojom pri celosvetovom hodnotení firiem. Pokiaľ ste sa doposiaľ o tému customer experience ešte nezaujímali a nevenujete sa meraniu zákazníckej skúsenosti podrobne, je to v poriadku. Ešte stále máte možnosť začať a spoznať svojich zákazníkov skôr, ako ich spozná vaša konkurencia. Máme pre Vás riešenie. Vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Nová funkcia pre komunikáciu vo vnútri firmy

Načúvame vašim názorom, preto sme dnes spustili novú funkciu pre komunikáciu vo vnútri firmy. Najmä pri riešeniach retenčných požiadaviek od zákazníkov sa môže stať, že potrebujete participáciu iného kolegu od vás z firmy. Teraz je to možné a všetko môžete riešiť vo vnútri aplikácie InsightSofa.