Skip links

Insightsofa

Universal Dashboard – flexibilita, o ktorú ste žiadali

Všetci vieme, aké dôležité je mať všetky údaje na riadenie podniku podľa skúseností zákazníkov na jednom mieste. Jasné a zrozumiteľné. Dnes vám s hrdosťou predstavujeme úplne novú funkciu Universal Dashboard. Pomocou tohto ovládacieho panela môžete navrhnúť svoje správy presne podľa svojich predstáv. Nezáleží na tom, či chcete zobraziť údaje o zákazníkoch získané z terminálov, e-mailov, SMS, QR kódov alebo z vašej webovej stránky. Uložíte ich úhľadne vedľa seba v poradí a dizajne, ktorý vám najviac vyhovuje. Univerzálna prístrojová doska je ďalším krokom v našej dlhodobej misii. A poskytnúť čo najjasnejší pohľad na zákaznícku skúsenosť pre kvalitné riadenie podniku očami zákazníkov. #InsightSofa #CustomerExperience #LeadingPlatform

Dashboard

Získajte rýchly prehľad o výkonnosti vašej organizácie hneď po prihlásení do systému InsightSofa. Dashboard je možné úplne prispôsobiť pre celú organizáciu alebo napríklad pre rôzne oddelenia. Obsahuje interaktívne reporty zobrazujúce údaje v reálnom čase, nedávne komentáre alebo tipy na zlepšenie spokojnosti vašich zákazníkov. Neváhajte nás kontaktovať.

Jasne, stručne a k veci? Tu sú 3 dôvody, prečo by InsightSofa mala byť vašou spoločnosťou:

Objektívne a konzistentné údaje: InsightSofa vám umožňuje zhromažďovať spätnú väzbu a údaje od zákazníkov konzistentným spôsobom. Tým sa minimalizuje skreslenie spôsobené ľudskou subjektivitou pri manuálnom zbere údajov. Objektívne a konzistentné údaje sú nevyhnutné na správne hodnotenie a porovnávanie zákazníckej skúsenosti na rôznych úrovniach.   Rýchla reakcia a zlepšenie: InsightSofa umožňuje podnikom rýchlo identifikovať problémy a oblasti na zlepšenie. Automatická analýza údajov o zákazníkoch vám umožní rýchlo reagovať na zistené nedostatky a zaviesť účinné opatrenia. To zvyšuje schopnosť podniku reagovať na potreby zákazníkov a poskytovať im lepšie služby.   Strategické rozhodovanie: InsightSofa poskytuje podnikom hlbší prehľad o preferenciách, potrebách a správaní zákazníkov. Tieto informácie sú cenné pre strategické rozhodovanie, ako je plánovanie marketingových kampaní, vývoj produktov a iné dlhodobé stratégie. Analýza údajov o skúsenostiach zákazníkov umožňuje podnikom lepšie pochopiť ich cieľovú skupinu a podľa toho prispôsobiť svoje propagačné akcie a ponuky.   Kontaktujte nás a my vám radi vysvetlíme, ako vám InsightSofa môže pomôcť. #lepsifirma #modernifirma #naskokpredkonkurenci #cx #customerexperience

Správy o trendoch všetkých otázok prieskumu

InsightSofa ponúka možnosť vytvoriť ľubovoľnú štruktúru prieskumu s rôznymi otázkami. Pre výsledky každej otázky sú k dispozícii podrobné prehľady podľa rôznych segmentov a teraz môžete sledovať trend všetkých týchto otázok a odpovedí v priebehu času. Získate tak lepšiu predstavu o tom, čo sa deje vo výsledkoch prieskumu a ktoré z odpovedí majú aký trend. A ako ste v InsightSofa zvyknutí. Jedným kliknutím získate jasnú identifikáciu toho, čo je správne, čo nie a kde začať s opravou. Hlavné výhody trendových grafov: Vizuálna prezentácia údajov: Grafy trendov poskytujú vizuálnu prezentáciu trendov a zmien v zákazníckej skúsenosti. To umožňuje lepšie pochopiť vývoj správania a preferencií zákazníkov. Identifikácia kľúčových kontaktných bodov: grafy trendov vám umožnia identifikovať kľúčové kontaktné body, kde sa zákazníci najčastejšie stretávajú s problémami alebo prekážkami. To môže zlepšiť špecifické aspekty zákazníckej skúsenosti a poskytnúť lepšie služby. Porovnanie výkonu: Grafy trendov umožňujú porovnávať výkonnosť zákazníckej skúsenosti v čase. To umožňuje identifikovať zlepšenie alebo zhoršenie a prijať opatrenia na základe dlhodobých trendov. Zistite, ako vám InsightSofa môže pomôcť stať sa spokojnejším a ziskovejším zákazníkom. Ozvite sa nám, radi vám to ukážeme.

Vyberte si zo všetkých hlavných metodík prieskumu zákazníckej skúsenosti

InsightSofa teraz ponúka možnosť využívať všetky hlavné metodiky merania zákazníckej skúsenosti na zber spätnej väzby. Či už chcete získať dôkladné informácie o spokojnosti, lojalite alebo jednoduchosti (ľahkosti) vašich služieb, InsightSofa vám poskytne ľahko zrozumiteľné správy na zlepšenie vašej organizácie. Ide o online prieskumy, terminálové prieskumy a webové prieskumy. NPS (Net Promoter Score) - spokojnosť a lojalita CES (Customer Effort Score) - vynaložené úsilie CSAT (Customer Satisfaction Score) - splnenie očakávaní Zistite, ako vám InsightSofa môže pomôcť. Kontaktujte nás a dohodnime si podrobné predstavenie.

Bezdotykové vypĺňanie kioskov InsightSofa OneTouch

Vypĺňanie prieskumov na termináloch a kioskoch na Vašich prevádzkach je teraz ešte ľahšie. Pokiaľ zákazník (alebo zamestnanec) chce prieskum vyplniť bezkontaktne, stačí aby svoj mobilný telefón namieril na terminál a prieskum sa mu spustí priamo v jeho telefóne. Zdokonalená ochrana proti viacnásobnému hlasovaniu Bola pridaná dodatočná kontrola proti mnoho násobnému hlasovaniu v InsightSofa OneTouch.

Automatické štítkovanie prieskumov

Kvalitná práca so zákazníkmi znamená poriadok. . Automatické štítkovanie prieskumov Vám umožňuje zaradiť prieskumy do pripravených „škatuliek“ a potom s nimi omnoho prehľadnejšie pracovať a vyhodnocovať ich. Štítkovať môžete naozaj celkom automaticky, a to podľa vopred predpripravených pravidiel.