Skip links

InsightSofa Now

Automatické štítkovanie prieskumov

Kvalitná práca so zákazníkmi znamená poriadok. . Automatické štítkovanie prieskumov Vám umožňuje zaradiť prieskumy do pripravených „škatuliek“ a potom s nimi omnoho prehľadnejšie pracovať a vyhodnocovať ich. Štítkovať môžete naozaj celkom automaticky, a to podľa vopred predpripravených pravidiel.

Prepracované kódy emailov

Došlo k vylepšeniu kódov všetkých emailov podľa aktuálne najnovších pravidiel, ktoré Vám prinášajú minimalizáciu označení za spam Vašich pozývacích emailov.

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (August 2022)

Meranie miery otvorenia emailov Ako ďalšieho pomocníka na optimalizáciu prieskumov sme pridali meranie miery otvorenia emailov. Túto funkciu použijete, pokiaľ budete chcieť zistiť, kde sú slabé články Vašich prieskumov – kde odpadáva najviac respondentov. Patričný krok potom môžete zlepšiť.   Možnosť vloženia premenných do ďalších polí Teraz môžete vložiť dynamické premenné (ako napríklad meno, produkt a ďalšie položky) nielen do tela emailu, ale aj do predmetu, do samotného prieskumu a na ďalšie miesta.   Možnosť prihlásiť sa za vybraných užívateľov Administrátori sa teraz môžu prihlásiť za vybraného používateľa pomocou jedného kliknutia myši. Uľahčuje to nastavovanie jednotlivých používateľských účtov a kontrolu viditeľnosti správnych dát.   Hromadné spravovanie retenčných prípadov Bola pridaná možnosť hromadne spravovať retenčné prípady. Pokiaľ chcete naraz ukončiť (alebo otvoriť, zmeniť status, alebo delegovať) retenčné prípady, bude sa vám to teraz robiť oveľa ľahšie.   Monetizácia NPS Dostali sme sa z beta testovania Monetizácie NPS. Ak chcete riadiť zákaznícku skúsenosť nielen podľa najčastejšie označených hodnôt, ale aj podľa hodnoty Vašich zákazníkov, ozvite sa nám pre cenovú ponuku modulu Monetizácia NPS.   Možnosť zobraziť iba vybrané otázky Level 1 / Level 2 v závislosti od hodnotenia respondenta Teraz môžete zvoliť iba konkrétne Level 1 a Level 2 otázky, ktoré budú zobrazené respondentovi, a to v závislosti od toho, či je váš priaznivec, pasívny, alebo kritik.   Možnosť nahrať viac príloh naraz Do modulov WIKI a do modulu Interná retencia bola pridaná možnosť pridať viac príloh naraz.     Na čo sa môžete tešiť už čoskoro? Prepracovaný modul cieľov Na to, aby ste mohli pohodlne riadiť svoju organizáciu podľa zákazníckej skúsenosti, potrebujete stanoviť svojim zamestnancom ciele. V novom module Ciele bude možné stanoviť cieľ nielen konkrétnym zamestnancom, ale napríklad aj oddeleniam, produktovým skupinám, apod. Bezdotykové vypĺňanie terminálov InsightSofa OneTouch Nechajte na zákazníkoch, či chcú svoj feedback zanechať priamo v predajni pomocou našich terminálov, alebo sa rozhodnúť prieskum vyplniť úplne bezkontaktne.   QR code prieskumy na obaly produktov Najmä pre výrobné firmy sme pripravili možnosť pridať QR kód na obaly ich výrobkov a umožniť tak hlasovať ľuďom, na ktorých firma nemá priamy prístup. Reporting a zobrazenie dát je potom rovnaké ako v našom Enterpirse module.

To čo vás odlišuje od konkurencie, je vzťah s vašimi zákazníkmi

Pokiaľ ste sa zamýšľali niekedy nad tým, čo je zdrojom vašich ziskov, nie je to produkt, nie je to služba. Je to zákazník, ktorý toto všetko používa. Pri súčasnej konkurencii a náraste cien, môžeme očakávať, že zákazníci budú tlačiť viac na kvalitu. Vyzerá to tak, že budovanie vernosti zákazníkov je kľúčovým faktorom trvalého rastu. Zákazníci budú ochotní platiť viac, keď k tomu dostanú aj príslušný servis. Pod servisom v tomto prípade však rozumieme úsmev, ktorý dostanú pri nákupe, schopnosť personálu ho nezištne obslúžiť, komunikovať so zákazníkom, individuálny prístup alebo niečo navyše. Teda dať mu pocit, že je výnimočný, že na ňom naozaj záleží. Ak nám naozaj záleží na zákazníkovi, je dôležité dať mu priestor vyjadriť sa. Ak má zákazník priestor sa vyjadriť, dostáva pocit, že na jeho názore záleží, že jeho požiadavky a nápady neostanú nepovšimnuté. Ak nápady zákazníkov implementujete, vytvoríte si tak strategický nástroj na riadenie firmy. Svojim zákazníkom tak dávate pocit výnimočnosti. Zákazníci sa k vám vracajú z dobrého pocitu nákupu, pretože majú dobrú skúsenosť a zážitok z nákupu. A takýto zákazníci sa k vám vrátia častejšie. Akým spôsobom dosiahnuť takýto stav vo vašej firme? Customer Experience Zisťovanie spokojnosti zákazníkov zohráva kľúčovú rolu v dnešnom konkurenčnom svete. Čo v prípade ak zákazník spokojný nie je? Ak mu dáte priestor na vyjadrenie, vyžiadate si spätnú väzbu, tak sa o tom dozviete. Viete rozpoznať nespokojného zákazníka ešte skôr ako odíde? Customer Experience, alebo zákaznícka skúsenosť je dôležitým nástrojom pri rozvoji firmy. Čo je skryté pod pojmom zákaznícka skúsenosť? Všeobecne ide o skúsenosť zákazníka s firmou a to v priebehu všetkých jeho interakcií s nákupom (v oblasti zákazníckej skúsenosti sú tieto interakcie označované slovom „touchpointy“). V jednoduchosti povedané, spokojnosť zákazníka po návšteve obchodu, po nákupe produktu, po telefonáte so zákazníckou linkou, po využití reklamácie a pod. Veľa firiem robí chybu v tom, že spokojnosť zákazníka meria len v jednom (prípadne v pár) touchpointoch, a tým dostávajú podstatne skreslené výsledky. Kontinuálne meranie zákazníckej skúsenosti Ďalším dôležitým faktorom moderného merania zákazníckej skúsenosti je, že samotné meranie prebieha kontinuálne. Jednorazové prieskumy sú už neatraktívne. K meraniu zákazníckej skúsenosti potrebujete čo najrelevantnejšie dáta. Zákazníkov sa musíte pýtať ihneď po uskutočnenej transakcii, pokiaľ sú plní emócií a ich názor je čo najrelevantnejší. S využitím moderných nástrojov pre meranie a vyhodnocovanie zákazníckej skúsenosti viete toto všetko zvládnuť automaticky. Vďaka tomu, že výsledky získavate kontinuálne a v reálnom čase, prináša vám to možnosť overovať firemné rozhodnutia v reálnom čase. V jednoduchosti, pokiaľ podľa názoru svojich zákazníkov urobíte zmenu v procesoch vašej firmy, v podstate ihneď si to môžete overiť v tom, či zákaznícka spokojnosť s konkrétnym touchpointom rastie. Pokiaľ nie, viete zistiť, že ste niečo urobili nesprávne a musíte to urobiť inak. Tento proces zberu zákazníckej skúsenosti viete aktívne riadiť a koordinovať priamo vo vašej firme. Chce to len ucelený nástroj na strategické riadenie firmy a riadenie zákazníckej skúsenosti. Takýmto spôsobom viete dosiahnuť zvýšenie ziskov a zvýšenie dobrého mena vašej spoločnosti.  Existuje cesta, ako sa odlíšiť od konkurencie. Viete dopredu zistiť, kde vás môžu čakať prekážky a na čo by ste sa mali zamerať. Viete riešiť celý proces od zberu informácii o vašich zákazníkoch až po riadenie zmien. Net pomoter score Najdôležitejšiu otázku, ktorú by ste si mali položiť je „Ako sú vaši zákazníci spokojní s vašim službami“. Otázka vychádza z metriky NPS (Net promoter score), ktorá je celosvetovo uznávaným nástrojom na meranie zákazníckej skúsenosti. Zákazník hodnotí svoju spokojnosť na stupnici od 0 do 10. Prostredníctvom vyjadrení zákazníkov, v jednoduchosti získate hodnotenie NPS v škále od -100 do 100, ktoré vypovedá o tom, či by vaši zákazníci odporučili váš produkt, službu, firmu svojim známym. NPS sa tak stáva kľúčovým nástrojom pri celosvetovom hodnotení firiem. Pokiaľ ste sa doposiaľ o tému customer experience ešte nezaujímali a nevenujete sa meraniu zákazníckej skúsenosti podrobne, je to v poriadku. Ešte stále máte možnosť začať a spoznať svojich zákazníkov skôr, ako ich spozná vaša konkurencia. Máme pre Vás riešenie. Vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (Jún 2022)

Nová pobočka na Slovensku Pre všetkých našich slovenských zákazníkov sme otvorili novú pobočku v Bratislave. Podpora je tak slovenským zákazníkom dostupná v slovenčine a celkovo by sa komunikácia na slovenskom trhu mala týmto krokom značne posilniť. Navštívte nás na adrese Zahradnická 72, Bratislava, alebo nám zavolajte na +421 915 090 750. WIKI Do InsightSofa bola pridaná nová verzia moduku WIKI. Tento modul slúži na zdieľanie znalostí medzi všetkými užívateľmi InsightSofa. Jednoducho si môžete zakladať nové sekcie a do nich ľubovoľné témy, ktoré chcete, aby Vašich užívateľov mali kedykoľvek po ruke. Modul môže aktivovať administrátor Vášho účtu v nastavení užívateľských skupín. Otváranie iba špecifických retenčných prípadov V pravidlách pre otváranie retenčných prípadov (nespokojných zákazníkov) teraz je možné nastaviť podmienku, aby sa otvárali iba prípady, keď respondent označil v prieskume špecifickú L1 otázku. Otváranie (a predovšetkým správne priraďovanie) retenčných prípadov je teraz teda ešte presnejšie. Možnosť vyriešiť (alebo delegovať) viac retenčných prípadov naraz Teraz je oveľa ľahšie hromadne delegovať, alebo riešiť retenčné prípady. Na stránke retencie jednoducho označte všetky prípady, pri ktorých niečo chcete zmeniť a zmenu vykonajte. Preklady pre viacjazyčné firmy Pre firmy, ktoré majú užívateľské účty vo viacerých jazykoch je teraz čítanie dát príjemnejšie. Okrem celej aplikácie sú teraz možné prekladať aj všetky vlastné polia, zadávané používateľmi. Čítanie dát pre zahraničných kolegov je teda teraz ešte jednoduchšie. Vylepšené zobrazovanie dát Došlo k zlepšeniu filtrácie dát naprieč celou InsightSofa. Teraz si môžete nastaviť dátový typ poľa a pomocou toho lepšie filtrovať výsledky zákazníckej skúsenosti. SWOT report Pre zákazníkov využívajúcich monetizáciu sme vytvorili nový report nazvaný SWOT. Ide o klasickú SWOT vykreslenú samotnými zákazníkmi. Túto SWOTku si môžete vykresliť jednak za celú firmu, ale na sile to začne naberať, pokiaľ si ju začnete vykresľovať pre jednotlivé segmenty, produktové skupiny, zodpovedné osoby, kraje, apod. Kontaktujte nás pre viac informácií. Stojí to za to :) + Mnoho ďalších drobných vylepšení, ktoré Vám robia prácu s InsightSofa príjemnejšie a rýchlejšie.

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (Maj 2022)

Modul online dotazovania – InsightSofa Enterprise Nové možnosti filtrovania dát Do filtrov bola pridaná možnosť filtrovať podľa rozsahov. Na zákaznícku skúsenosť sa teda teraz môžete pozrieť s ešte väčšou presnosťou, než kedy predtým. Prepínanie medzi grafickým reportom a tabuľkovým Teraz sa pri prepínaní medzi grafickým a tabuľkovým reportom držia (pamätajú) použité filtre. Prepínať tak môžete veľmi pohodlne tam aj späť. Update mobilná verzia aplikácie Mobilná aplikácia je opäť o trochu prehľadnejšia a graficky krajšia. Zobrazovanie dní v týždni Oprava chyby, kedy v niektorých reportoch mohol byť týždeň zobrazený od nedele do soboty. Nový SWOT report V rámci monetizácie uvádzame nový report zákazníckej skúsenosti „SWOT“. Report vykresľuje SWOTku Vašej firmy (alebo segmentu firmy), a to priamo pohľadom zákazníkov. SWOT report je viditeľný zákazníkom, ktorí majú predplatenú monetizáciu. Kalkulačka ROI aplikácie InsightSofa Nová funkcia na webe Insightsofa.com, ktorá ľahko spočíta návratnosť investície do InsightSofa, podľa daných parametrov. Výpočet vychádza z britskej štúdie London School of Economics. + drobné úpravy a vylepšenia aplikácie   Už čoskoro… Monetizácia NPS Štart beta testovanie zákazníckej skúsenosti podľa Monetizácie NPS. Monetizácia NPS je veľmi stručne povedané vykresľovanie zákazníckej skúsenosti pomocou bonity a hodnoty zákazníkov. Pomáha firmám zamerať sa na oblasti, ktoré majú pre fungovanie firmy najväčší význam. Report analýzy kľúčových slov Report analyzujúci výskyt určitých slov a sentimentu v otvorených komentároch. Ľahko pomocou neho zistíte, čo sú kľúčové body, ktoré Vaši zákazníci riešia bez toho, aby niekto musel čítať stovky, či tisíce komentárov.

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (Apríl 2022)

Modul online dotazovania – InsightSofa Enterprise Vlastné nastavenie zobrazenia stĺpcov vo výpise odpovedí Teraz máte možnosť zvoliť si, aké stĺpce budú zobrazené vo výpise odpovedí. Môžete si tak hlavný výpis prispôsobiť presne potrebám organizácie. Je možné si nielen zvoliť, aké stĺpce budú zobrazené, ale aj ich poradie. Zmeny je možné vykonať pre užívateľskú skupinu – tzn. Pre všetkých užívateľov v danej užívateľskej skupine bude voľba aplikovaná. L1/L2 report Došlo k pridaniu možnosti zobraziť L1/L2 report ako číselnú tabuľku. V tabuľke je teraz možné interaktívne preklikávať jednotlivé hodnoty. Potom sa Vám zobrazí relevantný výpis respondentov. Nový a rýchly spôsob zobrazenia štatistík dát V Procesoch / Automatické odoslanie teraz zobrazíte súhrnné informácie o jednotlivých rozosielkach. Nájdete tam podrobné údaje o tom, koľko zákazníkov bolo importovaných, koľko bol zaslaný prieskum, alebo koľko odpovedalo. Obrana proti spam filtrom Niektorí emailoví poskytovatelia kontrolujú emaily pred doručením tým spôsobom, že roboti navštívia odkazy v emailoch. Implementovali sme funkciu, ktorá zamedzí týmto robotom „falošne“ hlasovať. Pridaná možnosť fulltextovo vyhľadávať v retencii Teraz je možné fulltextovo vyhľadávať vo všetkých retenčných prípadoch. Export odpovedí pre InsightSofa Enterprise modul Bola navýšená kvóta pre export dokončených prieskumov do Excelu. Z pôvodných 5 000 na 50 000 prieskumov v jednom súbore. Optimalizácia karty respondenta Došlo k optimalizácii karty respondenta a teraz sa načíta oveľa rýchlejšie. Optimalizácia reportov V niektorých účtoch sa mohlo stávať, že po použití filtra sa zmenilo poradie stĺpcov v reportoch. Táto chyba bola upravená a stĺpce sa zobrazujú v rovnakom poradí v ľubovoľnom použití filtra. Optimalizácia stránok na odobratie respondentov Došlo k optimalizácii stránok na odoberanie respondentov. Teraz aj pre účty s veľkým množstvom dát je odstraňovanie rýchle. A mnoho drobných vylepšení a opráv chýb.   Modul kioskov – InsightSofa OneTouch Export odpovedí Teraz sa v exporte odpovedí do Excelu zobrazujú kompletné dáta z OneTouch modulu, vrátane NPS hodnotenia. A mnoho drobných vylepšení a opráv chýb.

Aktualizácia aplikácie InsightSofa (Marec 2022)

Modul online dotazovania – InsightSofa Enterprise Jednoduchšia práca s retenciou V nastavení retencie pribudla voľba, čo sa má automaticky stávať s retenčnými prípadmi. Pomôže Vám to v tom, že si napríklad nastavíte automatické otvorenie retencie, pokiaľ zákazník odpovie na Váš email. Alebo naopak, pokiaľ zákazníkovi email pošlete, prípad sa automaticky uzavrie. Vylepšenie L1/L2 reportu Zapracovali sme vylepšenie reportu L1/L2 odpovedí. Teraz môžete v časti „Tabuľka“ prekliknúť ľubovoľné číslo a dostať sa tak k jadru problému (alebo výhody), ktorú Vám vaši zákazníci naznačujú. Je to ďalší krok k úplnej interaktivite našich reportov. Nový vzhľad aplikácie InsightSofa Spoločne s našou novou korporátnou identitou došlo k vylepšeniu a sprehľadneniu dizajnu aplikácie. Cieľom bolo urobiť prácu v aplikácii príjemnejšou a užívateľsky jednoduchšou. Nový web InsightSofa Síce to nie je príliš spojené s InsightSofa, ale budeme veľmi radi, ak sa pozriete na náš úplne nový web www.insightsofa.com a možno nám dáte vedieť „Ako veľmi by ste ho odporučili svojim kolegom a známym“ A mnoho drobných vylepšení a opráv chýb. Modul kioskov – InsightSofa OneTouch Virtuálna AI asistentka Spustili sme na niekoľkých reportoch náš veľmi ambiciózny projekt virtuálnej asistentky ISI. ISI podľa umelej inteligencie vie skúmať názory Vašich zákazníkov a zobraziť Vám tie najdôležitejšie dáta. Je to ďalší krok k tomu, aby ste mohli svoju organizáciu riadiť čím ďalej tým viac presne tak, ako si želajú Vaši zákazníci. Momentálne je ISI v beta režime. A mnoho drobných vylepšení a opráv chýb.